Meer dan 500.000 euro voor 21 plattelandsprojecten. Leader-steun in provincie Antwerpen met plattelandsarmoede als nieuw thema.

21 plattelandsprojecten kregen groen licht via het Europese subsidieprogramma LEADER. Het gaat om 5 projecten in de regio LEADER Kempen Oost, 7 projecten in LEADER Kempen Zuid en 9 projecten in LEADER MarkAante Kempen, alles samen goed voor een subsidiebedrag van € 506.147,49. Onder impuls van gedeputeerde Peter Bellens werd vanuit LEADER voor het eerst aandacht  besteed aan  het thema plattelandsarmoede. Een beknopt overzicht van de projecten leest u onderaan.

De provincie Antwerpen telt 3 LEADER-gebieden, waar in totaal 31 gemeenten in vertegenwoordigd zijn. In deze gemeenten kunnen overheden, organisaties, verenigingen en ondernemers projecten indienen met een agrarische link, die het platteland versterken. Hiervoor werden in elk gebied een aantal specifieke thema’s afgebakend van werken aan de open ruimte tot streekidentiteit of landbouw- en natuureducatie. “Voor het eerst konden in de drie regio’s ook projecten worden ingediend rond het thema plattelandsarmoede,” zegt provinciaal gedeputeerde Peter Bellens, bevoegd voor Plattelandsbeleid en voorzitter van de 3 LEADER-gebieden. “Armoede op platteland is vaak verdoken, maar alom aanwezig. Met deze LEADER-subsidies krijgen innovatieve projecten de kans om zich te ontwikkelen en anderen te inspireren. Succesvolle projecten kunnen nadien uitgerold worden en nieuwe perspectieven geven aan deze armoedeproblematiek.” 

LEADER AANPAK IS BOTTOM UP

Elk jaar kunnen LEADER-projecten worden ingediend. Uniek hierbij is de bottom up-aanpak. In elk LEADER-gebied vormt zich een Plaatselijke Groep die zelf beslist over de toelagen die lokaal worden toegekend. Projecten kunnen voor een periode van maximaal 2 jaar voor maximaal 65% gesubsidieerd worden met middelen van Europa, Vlaanderen en de provincie. Aan het einde van het jaar worden alle aanvragen door de Plaatselijke Groepen geëvalueerd en worden de subsidies toegekend.

Beknopt overzicht van de goedgekeurde projecten:

LEADER Kempen Oost (Balen, Mol, Dessel, Retie, Ravels, Oud-Turnhout en Arendonk): 5 projecten voor € 118.302,65

 • Doorstarters zijn vechters - KVLV Agra Antwerpen focust zich met dit pilootproject op uittredende land- en tuinbouwsters en helpt hen op zich te heroriënteren op de arbeidsmarkt. Totale projectkost : € 37.470,50  / LEADER-subsidie : 24.355,83
 • Schrijvers op stal - In de zomer van 2016 organiseert vzw RURANT in elke gemeente een publieksevenement op een land- en tuinbouwbedrijf waarbij een schrijver en een Bekende Vlaming in dialoog gaan over het leven op het platteland. Totale projectkost : € 22.701,83  / LEADER-subsidie : € 14.756,19
 • Landschapsherstel en agrarisch natuurbeheer in Malou te Balen - Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete gaat o.a. de unieke erfgoedwaarden van het Maloudomein opwaarderen samen met het gemeentebestuur van Balen, lokale ondernemers, bewoners en erfgoedhouders. Totale projectkost : € 71.931,74 / LEADER-subsidie : € 46.755,63
 • Kempische everzwijnen - Agro aannemingen cvba wil de everzwijnenpopulatie in de Kempense grensregio onder controle houden door landbouwers, jagers en andere openruimtegebruikers te laten samenwerken. Totale projectkost : € 38.300,00 / LEADER-subsidie : € 24.895,00
 • Kempen-karavaan, in de voetsporen van Stephelinus  - Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete trekt met een aantal partners door de regio met een professioneel avondvullend programma, waarbij de bezoekers de Kempen anders leren bekijken. Totale projectkost : € 11.600,00 / LEADER-subsidie : € 7.540,00

LEADER Kempen Zuid (Herenthout, Grobbendonk, Zandhoven, Vorselaar, Lille, Kasterlee, Geel, Olen, Meerhout, Laakdal, Herselt): 7 projecten voor € 147.645,34

 • Roadmap feesten en vergaderen op de boerderij, mogelijkheden en regels - KVLV-Agra Antwerpen ontwikkelt een gids met praktische tips voor land- en tuinbouwbedrijven die nieuwe markten willen opzoeken door feestjes te organiseren, vergaderfaciliteiten aan te bieden, enz. Totale projectkost : € 10.067,50  / LEADER-subsidie : € 6.543,88
 • Een proactieve aanpak van energiearmoede in Herselt  - Het gemeentebestuur van Herselt gaat mensen in armoede met een hoge energiefactuur actief begeleiden om hun woonkwaliteit te verhogen en energiezuinig te leven. Totale projectkost : € 35.000,00  / LEADER-subsidie : € 22.750,00
 • Groene vingers in Olen : landbouw en natuur hand in hand  - Vzw Kempens Landschap gaat 21 ha agrarisch gebied rond de site van Umicore opwaarderen, o.a. met houtkanten, bomenrijen, een poel en ecologische beekoevers. Voor het beheer worden lokale landbouwers ingeschakeld. Totale projectkost : € 29.000,00  / LEADER-subsidie : € 18.850,00
 • Zorg met streeksmaak - vzw RURANT wil het gebruik van lokale producten in de zorgsector stimuleren. Met een pilootproject in een zorginstelling in Lille worden de knelpunten in kaart gebracht en creatieve oplossingen uitgedokterd. Er wordt geëxperimenteerd met aangepaste menu’s, proeverijen en smaakacties en nieuwe vormen van maaltijdbeleving. Totale projectkost : € 36.425,84  / LEADER-subsidie : € 23.677,45
 • Kempense weidepoorten - Regionaal Landschap de Voorkempen wil de typische Kempense (weide)poort of “Kempens veken” weer introduceren in het landschap en lokaal laten produceren met Kempens hout door ondernemers uit de streek. Totale projectkost : € 24.450,00  / LEADER-subsidie : € 15.892,50
 • Kempen-karavaan, in de voetsporen van Stephelinus  - Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete trekt met een aantal partners door de regio met een professioneel avondvullend programma, waarbij de bezoekers de Kempen anders leren bekijken. Totale projectkost : € 11.600,00  / LEADER-subsidie : € 7.540,00
 • Naar een kader voor houtkanten in agrarisch gebied – Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete wil in twee pilootgebieden (Gemeente Kasterlee en Gemeente Olen), actief landbouwers adviseren over het beheer, behoud en inrichting van houtkanten en hen informeren over win-winsituaties voor zowel landbouw als andere sectoren. Totale projectkost : € 80.502,33  / LEADER-subsidie : € 52.391,51  

LEADER MarkAante Kempen+ (Zoersel, Malle, Beerse, Merksplas, Rijkevorsel, Brecht, Wuustwezel, Hoogstraten, Kapellen, Stabroek, Kalmthout, Essen, Baarle-Hertog): 9 projecten voor € 240.199,50

 • Verkeersveiligheid op den buiten  - Via een uitgebreide campagne wil de gemeente Wuustwezel haar landelijke wegen veiliger maken voor landbouwers en fietsers en conflicten tussen die 2 groepen vermijden. Totale projectkost : € 40.557,55  / LEADER-subsidie : € 26.362,00  
 • Groenten uit Essen  - Vzw Kempens Landschap wil op het voormalige kloosterdomein van de paters Redemptoristen 3 zones opwaarderen: de moestuin wordt een school- of samenmoestuin, de laagstamboomgaard en de hoogstamboomgaard, die door schapen begraasd zal worden. Totale projectkost : € 52.000,00 / LEADER-subsidie : € 33.800,00
 • Van tuin naar erf naar landschap  - Regionaal Landschap de Voorkempen wil tuinen en erven beter integreren in het landschap: o.a. via een toolbox rond erf en wetgeving, kijkerven en steekambassadeurs en specifieke acties voor tuin- en landschapsarchitecten. Totale projectkost : € 57.184,20 / LEADER-subsidie : € 37.170,00
 • Bodem als kapitaal voor open ruimte in de Polder  - Regionaal Landschap de Voorkempen neemt mensen mee naar de polder, o.a. om aardappelen te rapen naar de oogst, maar er rijdt ook een poldermobiel naar de dorpen en voor landbouwers komen er specifieke quickwins rond vergroening. Totale projectkost : € 37.228,20  / LEADER-subsidie : € 24.198,00
 • Waddisda? - Via een uitgekiende promotiecampagne wil vzw RURANT de kennis van landbouwvoertuigen op de weg verhogen bij het grote publiek om bij te dragen aan een hoger draagvlak en meer verkeersveiligheid. Totale projectkost : € 31.327,04 / LEADER-subsidie : € 20.363,00
 • Sttt, de lindeboom vertelt …  - Toerisme Zoersel ontwikkelt een educatieve doe-en beleefruimte gericht op natuur en landbouw in de ruime regio via een nieuw concept met o.m. multimedia en een vertelruimte. Totale projectkost : € 60.184,00 / LEADER-subsidie : € 31.050,50
 • Maatjes in de zorg  - De lokale besturen van Beerse en Malle investeren o.a. in de opleiding van een ervaringsdeskundige voor de begeleiding van sociaal kwetsbaren in hun gemeenten en starten diverse acties voor deze doelgroep. Het OCMW van Beerse coördineert dit project. Totale projectkost : € 49.046,03  / LEADER-subsidie : € 31.880,00
 • Vlucht doorheen de landbouwkolonies - Vzw Kempens Landschap ontwikkelt voor het nieuwe bezoekerscentrum via panoramafotografie een visuele toer door het landschap van de Kolonies van Wortel en Hoogstraten met aandacht voor landbouw, natuur en erfgoed. Totale projectkost : € 24.926,00  / LEADER-subsidie : € 16.201,00
 • Winkelplek  - Vertrekkende vanuit het thema voedsel en winkelen bundelt het OCMW van Zoersel diverse initiatieven rond eenzaamheid en armoede op het plattenland, o.a. de uitbouw van een vrijwilligersnetwerk. Totale projectkost : € 29.500,00 - / LEADER-subsidie : € 19.175,00