Nieuwe LEADER-gebieden voor plattelandsontwikkeling

Artikel in Vilt, 2 maart 2015.

 

Samen met Vlaanderen en Europa zetten de provincies opnieuw in op een gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling. “In Limburg kan de LEADER-werking rekenen op een budget van 5,1 miljoen euro, eerlijk verdeeld over twee gebieden (Haspengouw en Kempen&Maasland). De provincie voorziet, net als Vlaanderen, een kwart van dit budget terwijl Europa 50 procent op tafel legt”, zegt gedeputeerde Inge Moors. West-Vlaanderen liet eerder al weten dat deze programmaperiode (2014-2020) met twee Leader-gebieden (Westhoek en Midden-West-Vlaanderen) gewerkt wordt, in Oost-Vlaanderen zijn het er drie (Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Grensregio Waasland). In beide provincies is tussen de zes en zeven miljoen euro beschikbaar voor LEADER.

LEADER wil de leefbaarheid op het platteland verbeteren door lokale initiatieven te ondersteunen en zo het economisch en maatschappelijk weefsel versterken. Het doel daarbij is het ontwikkelen van een gebiedsgerichte en geïntegreerde plattelandsvisie op lange termijn. Gedeputeerde Inge Moors: “Door de goedkeuring in het provinciaal managementcomité kunnen de LEADER-gebieden Haspengouw en Kempen & Maasland opnieuw van start, zij het in een licht gewijzigde samenstelling ten opzichte van de vorige programmaperiode. Vooreerst gebeurt de gebiedsafbakening in deze periode op gemeente- in plaats van deelgemeenteniveau. Dat komt de werkbaarheid en de impact ongetwijfeld ten goede. Er zijn ook enkele nieuwkomers: voor Haspengouw is dat Alken en voor Kempen & Maasland zijn dat Overpelt en Lanaken.”

De provincie Limburg neemt haar regisseursrol voor wat betreft plattelandsbeleid opnieuw ten volle op. “Binnen de afgebakende gebieden kan op creatieve wijze invulling gegeven worden aan drie thema’s: bodem en waterbeheer, landbouw- en natuureducatie en tenslotte leefbare dorpen. Het zijn de plaatselijke groepen – een vereniging van plattelandsactoren en lokale besturen – die via projecten de LEADER-gebieden extra ontwikkelingskansen zullen geven. Succesvolle projecten zijn voor mij duurzaam en vernieuwend en vervullen een voorbeeldfunctie voor gans onze regio”, zegt Moors, waarna ze aankondigt dat er een budget van 5,1 miljoen euro beschikbaar is.

Oost- en West-Vlaanderen communiceerden eerder al over hun LEADER-gebieden. In Oost-Vlaanderen zijn dat er drie: Meetjesland, Vlaamse Ardennen en Grensregio Waasland. In deze gebieden kan er 6,23 miljoen euro uitgegeven worden ter verbetering van de leefbaarheid op het platteland. "Grensregio Waasland is voor de eerste keer LEADER-gebied en bestaat uit zes gemeenten: Wachtebeke, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas, Beveren en Kruibeke", vertelt gedeputeerde Alexander Vercamer. “De LEADER-gebieden Meetjesland en Vlaamse Ardennen zijn voor de nieuwe periode meer coherent afgebakend." In Oost-Vlaanderen werden de volgende projectthema’s weerhouden: leefbare dorpen, streekidentiteit, landbouw- en natuureducatie, startende en jonge rurale ondernemers en, tot slot, lokale voedselstrategieën en streekproducten.

West-Vlaanderen telt opnieuw twee LEADER-gebieden, waarbij Westhoek een voortzetting is van het oude, 18 gemeenten tellende gelijknamige gebied. Midden-West-Vlaanderen is nieuw, telt 14 gemeenten en bestaat uit het vroegere LEADER-gebied Tielts Plateau en enkele gemeenten rond Roeselare. Voor beide regio’s samen is in totaal 6,95 miljoen euro beschikbaar voor plattelandsprojecten: 5,15 miljoen euro voor de Westhoek en 1,80 miljoen euro voor Midden-West-Vlaanderen. Andermaal bestaan deze enveloppes voor 50 procent uit Europese, voor 25 procent uit Vlaamse en voor 25 procent uit provinciale middelen. Thema’s die zich lenen voor een plattelandsproject in de kustprovincie zijn kennisoverdracht en innovatie in de land-, tuin- en bosbouw, profilering en promotie van streekidentiteit en armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap.