Nieuwe LEADER-impuls op Antwerps en Brabants platteland

Het Europees subsidieprogramma voor projecten die de leefbaarheid op het platteland bevorderen (LEADER) gaat in Antwerpen en Vlaams-Brabant, net zoals in de drie andere provincies, van start met vernieuwde werkgebieden. “Hageland en Haspengouw kunnen verder werken aan een dynamisch en toekomstgericht platteland”, zegt Monique Swinnen, Vlaams-Brabants gedeputeerde voor plattelandsbeleid. In de provincie Antwerpen stijgt het aantal LEADER-gebieden van twee naar drie: Kempen Noord, Oost en Zuid. Samen gaat het om 32 gemeenten met in totaal meer dan een half miljoen inwoners inwoners.

LEADER, Liaison Entre Action de Développement Economique Rurale, is het Europees programma dat de ontwikkeling van het platteland wil versterken. “Om als LEADER- gebied aan de slag te kunnen gaan, moet men aan een aantal criteria en doelstellingen voldoen, zoals het landelijk karakter van het gebied, de samenstelling van een lokale groep en het opstellen van een lokale ontwikkelingsstrategie voor concrete werking en projecten”, legt gedeputeerde Monique Swinnen uit. In Vlaams-Brabant kunnen vertegenwoordigers van gemeenten en lokale organisaties opnieuw in twee LEADER-gebieden aan de slag: Hageland+ (17 gemeenten) en Pajottenland+ (7 gemeenten).

De ontwikkelingsstrategieën voor beide gebieden werden goedgekeurd in het provinciaal managementcomité van de provincie. Het bijbehorende budget bedraagt 4,8 miljoen euro voor de programmaperiode tot 2020. Thema’s waarmee men lokaal aan de slag gaat, zijn in het Hageland leefbare dorpen, armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap, profilering en promotie van de streekidentiteit. In het Pajottenland ligt de klemtoon op duurzame energie en klimaatadaptatie, profilering en promotie van de streekidentiteit en leefbare dorpen.

De LEADER-werking is ook in de provincie Antwerpen niet nieuw. In twee gebieden van in totaal 17 plattelandsgemeenten werden de voorbije jaren 130 projecten gerealiseerd met behulp van 5,7 miljoen euro aan Europese, Vlaamse en provinciale subsidies. De nieuwe LEADER-werking zal van start gaan in drie afgebakende zones. Kempen Noord, Zuid en Oost tellen samen 32 gemeenten en zo'n 525.000 inwoners. Tot 2020 is er een budget van om en bij de zes miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van vernieuwende plattelandsprojecten.

Het thema armoede en kwetsbaarheid leent zich in alle drie de Antwerpse LEADER-gebieden voor projecten. Andere mogelijke thema’s zijn streekidentiteit, landbouw- en natuureducatie, vrijwaren en ontwikkelen van de open ruimte en agrobiodiversiteit. Overheden, organisaties, lokale verenigingen, ondernemers én inwoners kunnen voorstellen indienen. De goedgekeurde projectvoorstellen kunnen maximaal 65 procent van de totale projectkost terugverdienen.

Bron: Vilt, 6 maart 2015