Nieuwe lichting LEADER-projecten in de steigers

In heel Vlaanderen zijn tientallen nieuwe LEADER-projecten op komst. Dat melden de verschillende provincies, die het uitrollen van de LEADER-programma’s op zich nemen. In totaal gaat het over tientallen projecten die gemeenten de kans moeten geven voor plattelandsontwikkeling te zorgen met behulp van lokale, traditionele troeven. De projecten worden gefinancierd volgens het cofinancieringsconcept, wat betekent dat zowel de uitvoerende organisaties of gemeentelijke instanties als de respectievelijke provinciale, gewestelijke en Europese overheden in verschillende mate hun steentje bijdragen.

LEADER staat voor Liason Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale en wil via Europese cofinanciering nieuwe impulsen geven aan het platteland. Via het Europese plattelandsbeleid komen de subsidies voor de goedgekeurde projecten bij de provincies terecht. Zij coördineren zowel de aanvraagprocedure als de verdeling van de Europese steun en participeren ook zelf in de LEADER-programma’s. Het derde Europese plattelandsprogramma PDPO III (2014-2020) draait rond leefbare dorpen, bodem- en waterbeheer en landbouw- en natuureducatie.

De voorbije weken maakten heel wat provincies een nieuwe reeks LEADER-projecten bekend. Limburg keurde eerder deze maand al zeven nieuwe projecten goed en voegt er daar nog eens zes nieuwe aan toe, goed voor een totale projectinvestering van 719.660 euro. Limburg subsidieert 116.945 euro. Europa en Vlaanderen cofinancieren samen 350.834 euro, goed voor een totale cofinanciering van 467.779 euro.

Oost-Vlaanderen kondigt aan dat twintig nieuwe projecten op financiële steun kunnen rekenen, waarbij gefocust wordt op het promoten en profileren van streekidentiteit, leefbare dorpen en startende en jonge rurale ondernemers. Het gaat om 10 projecten in het Meetjesland, 7 in de Vlaamse Ardennen en 3 in het Waasland, samen goed voor een totale investering van bijna 10 miljoen euro. In de provincie Antwerpen gaat het in totaal om 21 plattelandsprojecten, samen goed voor een subsidiebedrag van 506.147 euro. Concreet bevat de goedgekeurde lijst 5 projecten in de LEADER-regio Kempen Oost, 7 projecten in LEADER Kempen Zuid en 9 projecten in LEADER MarkAante Kempen. Centraal staat het thema plattelandsarmoede.

In West-Vlaanderen tenslotte krijgen 20 LEADER-projecten groen licht. De projecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector. Ze moeten de profilering en promotie van de streekidentiteit ten goede komen of armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken. Samen zijn de projecten goed voor 1,8 miljoen euro Europese, Vlaamse en provinciale steun.

 

Bron: Vilt, 28 december 2015