Nieuwe subsidies voor Limburgs platteland

Op advies van het Provinciaal Managementcomité Limburg heeft Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege aan vijf Limburgse plattelandsprojecten subsidies toegekend. Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg zorgen samen voor een totale subsidiepot van 715.000 euro om de sociale samenhang en betrokkenheid van plattelandsgemeenschappen te verhogen en de Limburgse plattelandseconomie verder te ontwikkelen. Ondersteuning gaat onder meer naar de oprichting van een kenniscentrum rond bijenteelt en naar het project ‘Samen op een goei wei’, dat de paarden- en de landbouwsector met elkaar moet verzoenen. 

Er is opnieuw een flinke pot subsidies vrijgemaakt voor projecten die het Limburgse platteland ondersteunen. In totaal gaat het om 715.000 euro aan cofinanciering van Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg. De toegekende subsidies kaderen in het Europese Programma voor Plattelandsontwikkeling PDPO III, waar Europa, Vlaanderen en de provincie in de periode 2014-2019 samen 9 miljoen euro voorzien voor de uitvoering van kwaliteitsvolle plattelandsprojecten.

Parallel hieraan werd een call voor de maatregel ‘Platteland Plus’ gelanceerd. De provincie Limburg en Vlaanderen voorzien via deze pijler nog eens 3,4 miljoen euro om specifiek in te zetten op gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling. Eén van de vijf goedgekeurde projecten draait rond het verhogen van de omgevingskwaliteit van paardenterreinen. Samen met Vlaamse en lokale paardenorganisaties wil het Regionaal Landschap paardenhouders informeren en vooral sensibiliseren rond innovatief weidebeheer. Veel aandacht gaat dan ook uit naar de bodemkwaliteit, een gevarieerd aanwezigheid van kruidenrijke planten en een gerichte aanplant van houtige gewassen.

Ook de oprichting van een kenniscentrum rond bijenteelt springt in het oog. “Het centrum kan enerzijds fungeren als een gedegen steunpunt voor imkers, maar is tegelijkertijd ook bedoeld om een wetenschappelijke brug te slaan tussen de onderzoekscentra en de imker in het veld”, aldus Raymond Lambie, coördinator van initiatiefnemende vzw De Lieteberg. “Als regionaal kenniscentrum kan het op die manier fungeren als vulgariserend, demonstratief centrum in de meest dense imkerijprovincie van Vlaanderen."

Bron: Vilt, 12 oktober 2016