Oost-Vlaams LEADER-project Dorp Dynamiek inspireert gemeenten en burgers

et project Dorp Dynamiek bundelde de voorbije tweeënhalf  jaar de krachten om het dorpenbeleid in de provincie Oost-Vlaanderen vorm te geven. Vormingen, netwerkmomenten en begeleidingsprocessen leidden tot mooie realisaties en inzichten en werden gebundeld in een eindrapport en starterspakketten. Sleutelwoorden hierbij zijn participatie, maatwerk en sociale cohesie.

Oost-Vlaamse dorpen staan voor verschillende uitdagingen op vlak van mobiliteit, wonen, voorzieningen, vereenzaming, klimaat, … Ieder dorp heeft zijn eigenheid, accenten en prioriteiten. De visie van gemeenten stemt best overeen met de interesses en belangen die leven bij de inwoners en het middenveld.

Zelf aan de slag in je dorp

Dorpsbewoners, organisaties of lokale besturen kunnen zelf aan de slag gaan en zich hierbij laten inspireren door het algemeen eindrapport van Dorp Dynamiek en de starterspakketten over de deeltrajecten. Deze zijn terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be/dorp-dynamiek.

De verschillende trajecten zetten in op de verschillende uitdagingen die spelen in dorpen.

  • De Provincie riep lokale besturen en inwoners op om in te zetten op de verbinding dorp-landschap en zo nieuwe ontmoetingskansen te creëren.
  • Landelijke Gilden stimuleerden actief burgerschap. Ze doorliepen een intensief en co-creatief participatieproces met inwoners van vijf dorpen en realiseerden met de dorpsbewoners al een paar concrete acties.
  • Het Plattelandscentrum Meetjesland ontwikkelde en testte een stappenplan om adviesraden te betrekken bij de uitwerking van een lokaal participatiebeleid.
  •  Avansa Vlaamse Ardennen-Dender ging aan de slag met nieuwe inwoners en mensen die al langer in een buurt wonen met als doel te werken aan verbinding en sociale cohesie.

Partners in het LEADER-project

De Provincie Oost-Vlaanderen, Landelijke Gilden, Plattelandscentrum Meetjesland en Avansa Vlaamse Ardennen-Dender werkten samen aan de twee LEADER-projecten ‘Samen dorpen toekomst geven’ in het Meetjesland en ‘Vandaag werken aan de dorpen van morgen’ in de Vlaamse Ardennen. Beide projecten werden gebundeld tot het gezamenlijke initiatief ‘Dorp Dynamiek’. Dit initiatief versterkte vanuit verschillende invalshoeken het beleid rond dorpen.