Plattelandssteun voor remake van Suikermuseum in Tienen

De provincie Vlaams-Brabant kent twee subsidies toe aan het project Z.O.E.T. van de stad Tienen. Met het geld geeft de stad een nieuwe invulling aan het voormalige Suikermuseum. “Een eerste themavoorstelling in het bezoekerscentrum zal in 2019 openen met als titel 'De Verlekkerde Stad'. Het zal gaan over de verhouding tussen voeding en onze stad, met suiker als een rode draad natuurlijk”, zegt schepen van Erfgoed Wim Bergé in Het Nieuwsblad. Op de valreep voor de sluiting bracht VILT vorig jaar een bezoek aan het oude Suikermuseum. Dat laat ons toe om het museum, en het mooie beeld dat je daar kreeg van het noeste werk op de bietenakkers, een laatste keer redactioneel te laten herleven.

Om het oude Suikermuseum een grondige make-over te geven, ontvangt de stad Tienen 165.000 euro subsidies. Daarvan is 135.000 euro afkomstig van het door Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant gefinancierde programma Platteland Plus. De ontwikkeling van de eerste wisselende themavoorstelling wordt daarmee bekostigd. De overige 30.000 euro is bestemd voor de promotie en communicatie rond het hele project. Europa (50%), Vlaanderen en de provincie doen daarvoor samen een duit in het zakje via het LEADER-programma.

De nieuwe erfgoedsite zal niet enkel een vervanging zijn van het oude Suikermuseum, maar een samenspel worden van verschillende zaken. “Z.O.E.T. zal een ontmoetingscentrum worden voor iedereen die Tienen en de regio wil ontdekken”, zegt schepen van Erfgoed Wim Bergé (CD&V). Er komt een cafetaria, streekshop en bezoekerscentrum dat inzoomt op landbouw, landschap, innovatie en erfgoed met vaste en wisselende thematentoonstellingen.

Het bezoekerscentrum, dat reeds in september de deuren opent, is meer dan alleen wat er binnen de vier muren gebeurt. “Er worden gevarieerde arrangementen uitgewerkt met wandel- en fietsroutes en het onroerend en immaterieel erfgoed wordt ontsloten”, zegt Wim Bergé nog. “Hier zal je alles te weten kunnen komen over wat de stad en de streek te bieden heeft, zodat je er daarna op uit kan trekken. Waar we ook trots op zijn, is de link met educatie en de arbeidsmarkt. Zo zal UCLL hier een wetenschapsacademie uitbouwen waar kinderen en jongeren kennis kunnen maken met techniek en wetenschap.”

Toen VILT vorig jaar vernam dat het Suikermuseum de deuren definitief zou sluiten, repten we ons naar Tienen. Met de bedoeling om lezers die het 15 jaar oude museum nooit bezocht hebben op de valreep nog een inkijk te gunnen in de historiek van de teelt en verwerking van suikerbieten. Een beeldverslag staat reeds online en kan je hier bekijken. Eind deze maand verschijnt een reportage over de bietenteelt en -verwerking. Wist je bijvoorbeeld dat we het aan de koning van Pruisen en aan Napoleon te danken hebben dat de suikerwinning uit bieten hier ingang vond? Suiker kwam voordien in de vorm van rietsuiker uit overzeese kolonies.

Bron: Vilt, 16 februari 2018