Projectoproep 2020 Plaatselijke Groep Kempen en Maasland

De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland heeft op 15 oktober 2019 een nieuwe projectoproep gelanceerd. Met deze nieuwe projectoproep kan de Plaatselijke Groep in totaal € 730 526,84 besteden aan projecten die ingepast kunnen worden in de volgende thema's en maatregelen van de lokale ontwikkelingsstrategie:

 

 • Thema Leefbare dorpen (T1)
  • M1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten
  • M2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen
 • Thema Bodem- en waterbeheer (T2)
  • M1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en -beheer
  • M2: Verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit
  • M3: Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en waterbeheer
 • Thema Landbouw- en natuureducatie (T3)
  • M1: Verbeteren van het aanbod landouw- en natuureducatie
  • M2: Het ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

 

De projectconcepten (max 3 A4’s) dienen uiterlijk 27 januari 2020, 16u te worden ingediend bij het Leadersecretariaat. Een goedgekeurd project kan tot maximaal 65 % Leadersteun genieten. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 juli 2020, met een uitvoeringsperiode tot 31 december 2022. Meer informatie kan u vinden op platteland.limburg.be (klikken op PDPOIII - PG Kempen en Maasland). U kan op deze website tevens de noodzakelijke documenten, waaronder de Lokale Ontwikkelingsstrategie en het aanmeldingsformulier ‘projectconcept’ met ‘handleiding’, downloaden.

 

Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze projectoproep en de bespreking van uw projectconcept, kan u steeds terecht bij de coördinator van de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland.

 

Contactgegevens:
Leadercoördinator Kempen en Maasland
Karel Leysen
tel.: 011/23 74 22 – karel.leysen@limburg.be
p.a. Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt