Projectoproep Limburgse plattelandsprojecten 2022

Binnen de projectoproep ‘Limburgse plattelandsprojecten 2022’ hebben het provinciaal managementcomité en de Plaatselijke Groepen Haspengouw en Kempen en Maasland op 16 september 2021 een geclusterde projectoproep gelanceerd. De oproep ‘Limburgse plattelandsprojecten 2022’, is goed voor een totaalbudget van 3 039 600 euro en wordt als volgt over de plattelandsprogramma’s gespreid:

 • Oproep Leader Haspengouw: t.b.v. 645 750 euro
 • Oproep Leader Kempen en Maasland: t.b.v. 645 750 euro
 • Oproep Omgevingskwaliteit en -vitaliteit: t.b.v. 585 300 euro
 • Oproep Platteland Plus: t.b.v. 450 810 euro

Om lokale besturen, verenigingen, middenveldorganisaties te ondersteunen in de opbouw van het post-corona-platteland is er nu ook een éénmalige oproep in het kader van het Europees corona herstelfonds t.b.v. 712.000 euro.

Door de uitwerking van één algemene oproep waarin alle onderstaande thema’s, opgenomen zijn trachten we een transparante oproep te verspreiden naar de alle plattelandsactoren.

 Leader Haspengouw en Leader Kempen en Maasland

 • Leefbare dorpen
 • Bodem- en waterbeheer
 • Landbouw- en natuureducatie

 Omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland (OKW)

 • De beleving van het platteland verhogen
 • Een geïntegreerde landschapszorg bevorderen
 • De sociale samenhang en betrokkenheid van plattelandsgemeenschappen verhogen
 • Welzijn van kwetsbare groepen verhogen
 • Zorgverlening op het platteland optimaliseren

Platteland plus’ (P+)

 • Toerisme, recreatie en streekproducten
 • Ondernemerschap op het platteland
 • Detailhandel en diensten op het platteland

Projectoproep Herstelfonds

 • Aanleg, ontwikkeling en beheer van groene ontmoetingsplekken
 • Herstel en uitbreiding fiets-, en wandelpaden en trage wegen (inclusief het landschapsherstel)
 • Tegengaan vereenzaming
 • Lokale landbouw en Korte keten, diversificatie van landbouwactiviteiten

 

Vanuit de bevoegde Vlaams minister wordt ook gevraagd om binnen de komende oproepen specifieke aandacht te hebben voor drie klemtonen: eenzaamheid op het platteland, biodiversiteit, lokale landbouw en korte keten.

In deze oproep ‘Limburgse plattelandsprojecten 2022’ gaan we op zoek naar innovatieve projecten met een hefboomwerking en die voor een langdurige, structurele meerwaarde zowel voor de regio als de provincie kunnen zorgen.

De projectconcepten (max. 3 A4’s) dienen uiterlijk 29 november 2021 om 16u. te worden ingediend bij de directie Ondernemen - dienst Landbouw en Platteland via landbouwenplatteland@limburg.be. Het projectconcept wordt vervolgens toegeleid naar het aangewezen plattelandsprogramma waarbij de geldende procedure wordt gevolgd van het desbetreffende programma.

Goedgekeurde projecten kunnen maximaal voor 65% worden gesubsidieerd en mogen ten vroegste starten op 1 juni 2022. De uitvoeringsperiode mag uiterlijk tot 30 juni 2024 lopen.

Meer informatie kan u vinden op platteland.limburg.be.

U kan op deze website, tevens de noodzakelijke documenten per plattelandsprogramma’s downloaden. 

Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze projectoproep en een eventuele voorbespreking van uw projectconcept, kan u steeds terecht bij Karel Leysen, coördinator Plaatselijke Groep Kempen en Maasland (karel.leysen@limburg.be – 011 23 74 22) of bij Davy Froyen, coördinator Plaatselijke Groep Haspengouw (davy.froyen@limburg.be – 011 23 74 22).