Projectoproep Plaatselijke Groep Haspengouw - 2018

Op 1 december 2017 heeft de Plaatselijke Groep Haspengouw een nieuwe projectoproep goedgekeurd. De Plaatselijke Groep stelt voor deze oproep een budget van 407.677,92 euro aan Leadersteun ter beschikking. Deze projectoproep geldt voor de drie thema’s en bijbehorende maatregelen van het strategische ontwikkelingsplan van de Plaatselijke Groep Haspengouw:

Thema Leefbare dorpen

M1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten

M2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen

Thema Bodem- en waterbeheer

M1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en –beheer

M2: Verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit

M3: Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en waterbeheer

Thema Landbouw- en natuureducatie

M1: Verbeteren van het aanbod landbouw- en natuureducatie

M2: Het ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

Meer informatie kan u vinden op www.platteland.limburg.be (klikken op PDPOIII - PG Haspengouw). U kan op deze website tevens de noodzakelijke documenten downloaden, waaronder de Lokale Ontwikkelingsstrategie en het aanmeldingsformulier ‘Projectconcept’.  De projectconcepten (max. 3 A4’s) dienen uiterlijk 14 februari 2018 om 12u. te worden ingediend bij het Leadersecretariaat. Een goedgekeurd project kan tot maximaal 65,00% Leadersteun ontvangen. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 januari 2019, met een uitvoeringsperiode tot uiterlijk 30 juni 2021.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze projectoproep en de bespreking van uw projectconcept, kan u steeds terecht bij Davy Froyen, coördinator Plaatselijke Groep Haspengouw (Davy.Froyen@limburg.be – 011| 23 74 18).