Projectoproep plattelandsprojecten LEADER - provincie West-Vlaanderen

 

Leader, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, stimuleert samenwerking van onderuit. Europa, Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen leggen samen om innoverende projecten voor het platteland in de Westhoek en Midden-West-Vlaanderen financieel te ondersteunen.

Wie komt in aanmerking voor subsidie?

Organisaties, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee binnen volgende thema's:

  • Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap
  • Profilering en promotie via/van streekidentiteit
  • Kennisoverdracht en innovatie in de landbouwsector

De volgende deadline voor projectvoorstellen is 1 april 2019 om 12u.