Provincie Antwerpen zet in op veilige landbouwwegen

Op 1 januari start in de Antwerpse gemeente Retie het plattelandsproject ‘Gedeelde landbouwwegen’. Het project focust op de verkeersveiligheid op smalle landbouwwegen. “Er komen in onze gemeente een aantal proefopstellingen om te zien hoe het veiliger kan”, reageert eerste schepen Koen Claessens. “Als die experimenten aanslaan, zal de provincie ze ook in andere gemeenten aanbevelen.”

Sinds de aanleg van de landbouwwegen in de jaren ’70 is het verkeer er alsmaar toegenomen. Vooral bij fietsers zijn ze erg in trek. Tegelijkertijd zijn de landbouwvoertuigen steeds groter geworden. “In de participatiesessies van het Veerkrachtige Dorpen-traject in het gehucht Schoonbroek zeiden verschillende inwoners dat ze zich daar zorgen over maken,” vertelt eerste schepen Koen Claessens.

Die situaties leiden geregeld tot wrevel, zowel bij de zachte weggebruikers als bij de landbouwers, én tot een gevoel van onveiligheid. “Ik ben blij dat we nu met een LEADER-subsidie de kans krijgen om dit probleem aan te pakken”, klinkt het bij de schepen

LEADER is een subsidieprogramma dat specifiek bedoeld is voor het platteland. 31 gemeenten in de provincie Antwerpen komen ervoor in aanmerking. Samen met de Europese en de Vlaamse overheid investeert de provincie 43.875 euro in dit project.

“We starten met een bevraging om te weten waar de knelpunten zitten,” legt gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Kathleen Helsen uit. “Op basis daarvan worden in de buurt van Schoonbroek een vijftal proefopstellingen aangebracht om het effect ervan te bestuderen. Dat gebeurt door een gespecialiseerd studiebureau. De gemeente engageert zich om de ingrepen die een goed resultaat opleveren structureel op te nemen in de weginfrastructuur.”

Het effect van dit project blijft niet alleen beperkt tot het grondgebied van Retie. Ook de omliggende gemeenten Arendonk, Ravels, Oud-Turnhout, Dessel, Mol en Balen kunnen experimenteren met een of meerdere proefopstellingen. De Dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen engageert zich bovendien om de goede voorbeelden mee te nemen in de begeleiding van andere lokale besturen tot Verkeersveilige Gemeente. 

“Naast verkeersveiligheid zetten we ook in op wederzijds begrip tussen de verschillende weggebruikers. Daarmee verhogen we het draagvlak voor land- en tuinbouw , een van de belangrijke economische sectoren in deze regio,” besluit schepen Claessens. 

Bron: Vilt, 14 december 2020