Tintelfestival laat kleuters de boerderij verkennen

Enkele maanden geleden ging het LEADER-project ‘Tintelboeren’ van start in de regio Kempen & Maasland. Met dit project wil Plattelandsklassen kinderen bewuster maken van het eten dat elke dag op hun bord ligt door hen de oorsprong ervan te leren kennen. De vzw doet dit in samenwerking met 13 andere partners, waarvan 11 lokale besturen. Op het melkveebedrijf van de familie Das-Bloemen in Meeuwen-Gruitrode (Limburg) vond het startmoment plaats. Kleuters beleefden er een ‘Tintelfestival’, wat zich nog het eenvoudigst laat beschrijven als een bijzonder leuke kennismaking met het reilen en zeilen op de boerderij.

In het LEADER-gebied Kempen & Maasland werken 11 gemeenten al jaren samen met Landelijke Gilde en met het Regionaal Landschap Lage Kempen om de consument bewuster te maken van de voedselproductie in zijn dorp. “De binnen-bij-boeren-dagen zijn een drietal jaar geleden gestart. Leerlingen van het vijfde leerjaar gaan in hun eigen gemeente op boerderijbezoek. Op die locatie zijn ook landbouwers uit andere bedrijfstakken aanwezig zodat de kinderen in een halve dag tijd veel vernemen over de voedselproductie in hun gemeente”, vertelt Karlijn Van Duffel, projectcoördinator bij Plattelandsklassen.

Het nieuwe project ‘Tintelboeren’ verruimt de landbouweducatie naar alle onderwijsniveaus: het kleuteronderwijs door educatief materiaal en het Tintelfestival en het secundair onderwijs met excursies. Bovendien wordt landbouweducatie geïntroduceerd in de lerarenopleiding. Daarnaast tracht het project landbouw- aan natuureducatie te koppelen door gemeenschappelijke thema’s zoals zwerfvuil, beheer van houtkanten en gezonde voeding van bij ons educatief uit te werken en beschikbaar te stellen voor scholen.

Tijdens het Tintelfestival worden de kleuters in vier groepen verdeeld om evenveel activiteiten te ontdekken. “De vijfjarige kinderen gaan eerst op boerderij-verkenning. Meestal gaat het om een melkveebedrijf omdat zich dat organisatorisch het meest leent voor een bezoek”, aldus Karlijn Van Duffel. “Een knutselworkshop waarbij de kinderen aan de slag gaan met bijvoorbeeld hooi, stro en pulp leert hen wat dieren eten. Vervolgens trekt de groep naar de circusboer die hen kunstjes leert die varkens en kippen als de beste kunnen. Naar zijn voorbeeld mogen de kinderen over een mesthoop lopen. Zo is het tegelijk een vorm van kleuterturnen”, vertelt de projectcoördinator van Plattelandsklassen. “Tot slot kunnen de kinderen spelen op een stroberg of de educatieve kleuterspelen uitproberen die Plattelandsklassen bedacht.”

Marco Goossens, schepen van Landbouw in Meeuwen-Gruitrode en voorzitter van de plaatselijke landelijke gilde, hecht veel belang aan het project: “Zowel in de klas als daarbuiten laten we kinderen en jongeren kennismaken met alle aspecten van de moderne landbouw. Het is erg belangrijk dat onze jeugd zich bewust is van onze voedselproductie. Zo worden ze later ook bewuste consumenten.” Katrien Boeraeve, coördinator van Plattelandsklassen: “Kleuters een kritische blik op hun voeding geven is een uitdaging maar niet onmogelijk, daarom dat we hier beginnen.”

Dit LEADER-project is mogelijk dank zij de financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg. Op een totale projectkost van bijna 227.000 euro staan deze drie partners in voor ruim 131.000 euro cofinanciering. De overige 35 procent van de middelen wordt bijeengebracht door Landelijke Gilden en Plattelandsklassen als hoofdpromotor en 11 gemeenten uit de regio. Het gaat om Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Kinrooi, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Overpelt, Neerpelt en Peer.

Bron: Vilt, 31 mei 2016