Twee LEADER-projecten vallen in de prijzen bij wedstrijd ‘Dorpskracht 2018’

De eerste prijs van 10.000 euro in het kader van de wedstrijd ‘Dorpskracht 2018’ gaat naar Mariënstede vzw met hun initiatief ‘Sociaal kapitaal brengt kleur in het dorp Dadizele’. De jury was onder de indruk van de manier waarop Mariënstede als dienstverleningscentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking een sterke dorpsverankering nastreeft. De tweede en derde prijs gaan naar ‘Tielen muziekdorp’ en ‘Neerrepen wakker’. Met dit initiatief wil de Vlaamse Landmaatschappij en diens voogdijminister het Vlaamse dorpenbeleid ondersteunen dat gericht is op het verbeteren van de leefbaarheid van dorpen.

Mariënstede vzw creëerde via de uitbating van een dorpswinkel (“Châteaux Superette”) en een buurtcinema plaatsen van ontmoeting voor de dorpsbewoners en hulpbehoevenden van Mariënstede. Samenwerking tussen lokale middenstand, de gemeente en de vzw creërt kansen voor integratie van de bewoners van Mariënstede en zorgt voor een levendig dorp. De dorpskrachtprijs van 10.000 euro zal worden gebruikt voor de aankoop van meubilair voor de dorpscinema.

De tweede prijs van 5.000 euro gaat naar het initiatief van de gemeente Kasterlee in het dorp Tielen. Met ‘Tielen muziekdorp’ zette het gemeentebestuur samen met de cultuurraad in op een jaar vol evenementen rond de identiteit van Tielen als muziekdorp. De verschillende initiatieven zorgden voor veel animo in het dorp en versterkten de banden tussen de inwoners. De gemeente zal de geldprijs investeren in een participatief traject in het dorp Lichtaart.

De derde prijs van 2.500 euro gaat naar het Limburgse project Neerrepen Wakker. In het dorp, dat deel uitmaakt van de gemeente Tongeren, zijn geen voorzieningen of schoolaanbod meer. Door deelname aan het Leaderproject ‘Dorpen in ‘t kwadraat’ ontwaakten de dynamische krachten in het dorp, vonden elkaar en richten zich nu op de realisatie van een nieuw dorpshuis dichtbij de kerk. De prijs zal gebruikt worden om het bouwplan te laten tekenen door een architect.

In april vorig jaar trok de Vlaamse minister van omgeving, natuur en landbouw in totaal 17.500 euro uit voor een tweede editie van de prijs voor Dorpskracht. Ingediende dorpsprojecten moeten de leefbaarheid van het dorp en duurzame dorpsontwikkeling stimuleren. Daarbij staat het versterken van de sociale cohesie centraal en wordt een antwoord geboden op toekomstige uitdagingen zoals klimaatmitigatie, bestuurlijke fusies, digitalisering, vergrijzing, …. De focus ligt daarbij op “Dorpsparticipatie, Dorpshuis en Dorpsruimte” (3 D’s). De Vlaamse Landmaatschappij beschouwt ze als de cruciale actieterreinen om dorpen duurzaam en leefbaar te houden in de toekomst.

Bron: Vilt, 5 maart 2019