Twee Oost-Vlaamse LEADER-projecten in de kijker: Aan de slag met inspiratie uit Dorp Dynamiek

Oost-Vlaamse dorpen staan voor verschillende uitdagingen op vlak van mobiliteit, wonen, voorzieningen, vereenzaming, klimaat, … Ieder dorp heeft haar eigenheid, accenten en prioriteiten.

Het project Dorp Dynamiek bundelde de voorbije 2,5 jaar de krachten om het dorpenbeleid in Oost-Vlaanderen vorm te geven. Vormingen, netwerkmomenten en begeleidingsprocessen leidden tot mooie realisaties en inzichten. Sleutelwoorden zijn participatie, maatwerk en sociale cohesie.

Wilt u ook aan de slag in uw dorp? De filmpjes, het algemene eindrapport en de starterspakketten over de deeltrajecten zullen u vast en zeker inspireren.

Meer informatie

Website provincie Oost-Vlaanderen over Dorp Dynamiek.