Waaslanders maken kennis met hun boerende buur

Zes Wase land- en tuinbouwbedrijven hebben afgelopen zaterdag hun boerderijpoorten opengezet voor hun buren naar aanleiding van het LEADER-project ‘Boerende Buurt’. Met dit project willen landbouworganisaties ABS en Boerenbond de band tussen boeren en hun buren in het Waasland verkleinen. “Via een persoonlijke rondleiding willen we onze buren meer kennis en inzicht geven in het leven en werken op onze boerderij”, vertelt Els Cerpentier die samen met haar man en zoon een biologisch melkveebedrijf in Stekene uitbaat.

Vrijdagnamiddag kwam Oost-Vlaams landbouwgedeputeerde Leentje Grillaert al een kijkje nemen op de boerderij van de familie Cerpentier – De Cock. Zij kreeg er een persoonlijke rondleiding. Het bedrijf telt 90 melkkoeien en een akkerbouwtak die zich vooral richt op het produceren van ruwvoeder voor de koeien. Een aantal jaar geleden besliste het landbouwersgezin over te schakelen naar biologische landbouw. Eerst werden alle akkerbouwteelten overgeschakeld en nadien de koeien.

“Die omschakeling duurde anderhalf jaar. Eerst moesten alle ruwvoederteelten omgeschakeld worden. Dat nam één jaar in beslag. Vanaf het moment dat de dieren worden gevoederd met biologische voeders duurt het nog zes maanden vooraleer de melk als biologisch wordt bestempeld”, vertelt zoon Maarten. De grootste verandering na de overstap naar bio was het teeltplan. “We telen nu heel andere gewassen dan voordien, zoals veldbonen gemengd met triticale en grasklaver. Als biobedrijf moet je immers zorgen dat je voldoende eiwitrijk voeder produceert voor je dieren.”

Naast het bedrijf van de familie Cerpentier namen ook drie vleesveebedrijven, een varkensbedrijf en een biologisch tuinbouwbedrijf deel aan de eerste editie van ‘Boerende buurt’. Alle buren van deze landbouwbedrijven kregen een uitnodiging in de bus om een bezoekje te brengen aan hun boerende buur. Ze krijgen een persoonlijke rondleiding en konden zo in contact komen met de werking van de boerderij en het werk van de boer. Vragen die ze misschien al lang hadden, konden de buren rechtstreeks tot de boer richten. Op deze manier wil het LEADER-project de landbouwsector positief in de kijker stellen en het imago van de familiale landbouw verbeteren.

Deze openbedrijvendag in het kader van het LEADER-project ‘Boerende buurt’ vormde de eerste editie in een reeks van drie. “Ook de komende twee jaar gaan we samen met Boerenbond op zoek naar land- en tuinbouwbedrijven die zich willen openstellen voor hun buurt. Het gaat om bedrijven uit Wachtebeke, Stekene, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Beveren en Kruibeke”, vertelt Paul Cerpentier, ondervoorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat.

Bron: Vilt, 18 juni 2019