'Waddisda...op het veld?' zet gewassen in de spotlight

Acht gemeenten uit de Noorderkempen zetten hun landbouwgewassen in de kijker met het project ‘Waddisda…op het veld?’. 50 educatieve borden geven passanten meer informatie over wat er groeit op het veld. “We merken nog heel vaak dat mensen die voorbij landbouwvelden fietsen of wandelen, vragen hebben bij de gewassen die er geteeld worden. Onbekend is onbemind en daar willen we iets aan veranderen,” vertelt May Aernouts, schepen van landbouwgemeente Wuustwezel.

Arendonk, Brecht, Essen, Hoogstraten, Kalmthout, Merksplas, Ravels en Wuustwezel slaan de handen in elkaar om hun sterke land- en tuinbouwregio bekender te maken bij hun inwoners en bezoekers. Met het project’ Waddisda…ophetveld?’ ontwikkelden ze mobiele infoborden over 15 verschillende landbouwgewassen. “In het verleden stonden inwoners dichter bij de landbouw dan nu en dat merken we. Daarom is het belangrijk dat we samen werken aan een sterker draagvlak voor land- en tuinbouw en het platteland,” legt May Aernouts, schepen van landbouw gemeente Wuustwezel, uit.

15 verschillende landbouwgewassen kregen hun eigen ludiek bord dat geplaatst wordt aan velden waar het gewas groeit. De borden worden verspreid over fiets- en wandelroutes in de deelnemende gemeenten. “We willen de interesse wekken van mensen die passeren bij het gewas en hen op een ongedwongen manier duidelijk maken over welk gewas het gaat”, aldus Karel Breugelmans, voorzitter van Pleckske vzw, en initiatefnemer van het project.

Inwoners van de gemeenten konden ook gedichten indienen over de gewassen. De jury selecteerde voor elk gewas één gedicht. Via een QR-code, gekoppeld aan de educatieve borden, kan je de gedichten terugvinden. Het hele project is een initiatief van het Pleckske vzw, een samenwerkingsverband tussen acht gemeenten uit de Nooderkempen, Centrale Landelijke Gilden, RURANTvzw en Plattelandsklassen vzw. Het initiatief wordt financieel ondersteund door LEADER MarkAante Kempen.

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. “Dit is een mooi voorbeeld van een LEADER-project: gegroeid van onderuit, veel partners en een mooi kruispunt tussen landbouw en cultuur”, vertelt Peter Bellens, gedeputeerde Provincie Antwerpen en voorzitter Leader MarkAante Kempen. “Het is heel mooi om te zien hoe aan draagvlak gewerkt wordt voor de land- en tuinbouwsector in dit hoogwaardig landbouwgebied.”

Bron: 11 juli 2018