West-Vlaams LEADER-project 'Dureau' in beeld: veld irrigeren met productiewater

De stad en aardappelverwerkend bedrijf Aviko investeerden met het leaderproject ‘Dureau – Duurzaam (her)gebruik van water’ in een bufferbekken op een vertakking van de Sint-Jansstraat in Poperinge. Lokale landbouwers kunnen hun velden in tijden van droogte irrigeren met het gezuiverde productiewater en hemelwater van Aviko.

“Het water wordt centraal opgehaald in het bufferbekken, waar ook de kwaliteit van het gezuiverde water systematisch opgevolgd wordt. De stad vraagt landbouwers om het water op te pompen tussen 6 en 22 uur, om geen nachtlawaai te veroorzaken”, zegt schepen van Landbouw Kris Notebaert (CD&V). Het project ‘Dureau’ bestaat uit drie acties: de aanleg van het bufferbekken, opvolging van de waterkwaliteit en sensibilisering bij landbouwers.

“In 2019 startte het overleg tussen de stad, Aviko en de provinciale dienst waterlopen. Het nieuwe bufferbekken werd op grond van de stad gebouwd, zodat landbouwbedrijven in de omgeving het water kunnen gebruiken. De kosten van het bufferbekken en de leidingen werden verdeeld tussen de stad en Aviko”, aldus burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Aviko financierde de helft van de buizen en lot 1 van het bufferbekken, namelijk het deel van het hemelwater. De stad financierde lot 2 van het bufferbekken voor het gezuiverde productiewater, de helft van de buizen, de omheining, de pomppunten voor landbouwers, de verharding, sensibiliseringsborden en groen. Water uit de aardappelverwerkende industrie heeft, door de ontharding, een hoog zoutgehalte en dat is nadelig voor sommige teelten. Daarom is het belangrijk om de waterkwaliteit nauw op te volgen. Een werkgroep met leden van het stadsbestuur, Aviko, Inagro, Vlakwa en de dienst waterlopen van de provincie bepaalt hoe vaak er stalen genomen en geanalyseerd worden. Je vindt de analyseresultaten op www.poperinge.be. Op het infobord bij het bufferbekken staat een QR-code met rechtstreekse link naar die resultaten. Het influent van het productieproces is nu in orde en kan gebruikt worden in de landbouw, in plaats van het te lozen in een waterloop.

Gratis advies

Via infosessies worden landbouwers extra op de hoogte gebracht van waterproblematieken en het Vlaamse actieplan water. Daarnaast kunnen landbouwers advies op maat van hun bedrijf aanvragen via het online platform Kratos. “Dureau kwam tot stand met financiering van het Leader Westhoek programma voor plattelandsontwikkeling. Het wordt gefinancierd met Europese (50%), Vlaamse (25%) en provinciale middelen (25%) en met steun van ELFPO. Het project loopt tot december, maar de bufferbekkens worden verder gecontroleerd door het stadsbestuur”, zegt landbouwdeskundige Elien Rosseel.

Bron: Krant van West-Vlaanderen/Het Wekelijks Nieuws Westhoek, 22 juli 2022