Zes LEADER-projecten van start in Meetjesland

In de maanden juli en augustus worden er maar liefst zeventien LEADER-projecten opgestart door de provincie Oost-Vlaanderen waarvan, sinds de goedkeuring van het laatste project op 7 juli. Zes van deze projecten zijn voor regio Meetjesland.

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Hierbij werken verschillende partners in plaatselijke groepen samen voor de ontwikkeling van het platteland op lange termijn. Voor de provincie Oost-Vlaanderen zijn dit de gebieden Meetjesland, Grensregio Waasland en de Vlaamse Ardennen. De ontwikkelingsstrategie focust op samenwerking, innovatie en gebiedsgerichtheid.

'De LEADER-projecten zetten onder andere in op de streekidentiteit van de regio's en het thema leefbare dorpen. Met deze projecten wordt uitvoering gegeven aan de thema's van de lokale ontwikkelingsstrategieën van de drie regio's: leefbare dorpen, streekidentiteit, landbouw- en natuureducatie, voedselstrategieën en jonge/rurale ondernemers', aldus Leentje Grillaert, gedeputeerde voor Landbouw en Platteland voor de gehele provincie Oost-Vlaanderen.

Budget

De komende 2,5 jaar wordt er in totaal voor 1.995.352 euro geïnvesteerd waarvan 1.285.578,25 euro uit subsidies bestaat. Voor regio Meetjesland ziet de verdeling eruit als volgt: 423.999 euro uit (co)financiering en 211.999 en 105.999 euro uit respectievelijk Vlaamse en provinciale subsidies. De volgende projecten zullen deze zomer worden opgestart: Biodiverse Boomgaarden en Hooiland én Woeste Hoogten door Regionaal Landschap Meetjesland en Leievallei, Meetjeslandse Straatambassadeurs door Plattelandscentrum Meetjesland, Een Aantrekkelijke Stadsrand door Toerisme Meetjesland en Mobiel Contactpunt Meetjesland door Wijkcentrum De Kring.

Op 7 juli werd het zesde en laatste project ook goedgekeurd, namelijk Cultuurinjectie als welzijnsbooster voor Meetjeslandse jongeren. Dat project is ingericht door Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET).

Bron: De Standaard, 26 juli 2022