Projectoproep 2019 - PG Haspengouw

Op 28 maart 2019 heeft de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw een nieuwe projectoproep goedgekeurd. De Plaatselijke Groep stelt voor deze oproep een budget van 329.746,73 euro aan Leadersteun ter beschikking. Deze projectoproep geldt voor thema Bodem- en waterbeheer en thema Landbouw- en natuureducatie en bijhorende maatregelen van het strategische ontwikkelingsplan van de Plaatselijke Groep Haspengouw:

Thema Bodem- en waterbeheer

  • M1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en -beheer
  • M2: Verbeteren van de waterkwaliteit en -kwantiteit

 Thema Landbouw- en natuureducatie

  • M1: Verbeteren van het aanbod landbouw- en natuureducatie
  • M2: Het ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

Meer informatie kan u vinden op platteland.limburg.be (klikken op PDPOIII - PG Haspengouw). U kan op deze website tevens de noodzakelijke documenten downloaden, waaronder de Lokale Ontwikkelingsstrategie en het aanmeldingsformulier ‘Projectconcept’.  De projectconcepten (max. 3 A4’s) dienen uiterlijk 14 mei 2019 om 12u. te worden ingediend bij het Leadersecretariaat. Een goedgekeurd project kan tot maximaal 65,00% Leadersteun ontvangen. Goedgekeurde projecten kunnen ten vroegste starten op 1 november 2019, met een uitvoeringsperiode tot uiterlijk 30 april 2022.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze projectoproep en de bespreking van uw projectconcept, kan u steeds terecht bij Davy Froyen, coördinator Plaatselijke Groep Haspengouw (Davy.Froyen@limburg.be – 011| 23 74 18).