Projectoproep 2021 - PG Kempen en Maasland

De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland heeft op 10 augustus 2021 een nieuwe projectoproep gelanceerd. Met deze nieuwe projectoproep kan de Plaatselijke Groep in totaal 269.499,50 euro besteden aan projecten die ingepast kunnen worden in de volgende thema's en maatregelen van de lokale ontwikkelingsstrategie:

Thema Leefbare dorpen (T1)

  • M1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten
  • M2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen

Thema Bodem- en waterbeheer (T2)

  • M1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en -beheer
  • M2: Verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit
  • M3: Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en waterbeheer

Thema Landbouw- en natuureducatie (T3)

  • M1: Verbeteren van het aanbod landouw- en natuureducatie
  • M2: Het ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

Binnen deze oproep wordt ook gestimuleerd om waar mogelijk specifieke aandacht te hebben voor drie klemtonen:

  • Eenzaamheid op het platteland
  • Lokale landbouw en korte keten
  • Biodiversiteit

Binnen het Leaderprogramma is het de doelstelling om in te zetten op kleinschalige, lokale projecten die inzetten op en streven naar een slagvaardig, duurzaam en dynamisch platteland. Het budget van de oproep bestaat uit 58.199,50 euro aan effectieve projectsubsidies en 211.300 euro aan projectsubsidies op reserve.

Informatie, procedures en voorwaarden van het Leaderprogramma van de PG Kempen en Maasland kunnen op platteland.limburg.be (klikken op PDPOIII - PG Kempen en Maasland) teruggevonden worden. Deze informatie is ook terug te vinden in de brochure van de lokale ontwikkelingsstrategie PG Kempen en Maasland.

De projectconcepten (max 3 A4’s) dienen uiterlijk 14 september 2021, 16u te worden ingediend bij het Leadersecretariaat (p.a. Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt of leader@limburg.be). Een goedgekeurd project kan tot maximaal 65 % Leadersteun genieten. Goedgekeurde projecten hebben een maximale projectperiode van 1,5 jaar. De projecten kunnen ten vroegste starten op 18 december 2021, met een uitvoeringsperiode tot 30 juni 2023.

Voor bijkomende inlichtingen omtrent deze projectoproep en de bespreking van uw projectconcept, kan u steeds terecht bij de coördinator van de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland Karel Leysen (tel.: 011/23 74 22 – karel.leysen@limburg.be)