Overzicht oproepen van de PDPO III-maatregelen

Volgende maatregelen werken niet met oproepen (continue indiening, al dan niet met toekenning in blokperiodes)

 • VLIF-maatregelen:

Sinds 5 januari 2015 verlopen alle VLIF steunaanvragen via het e-loket voor Landbouw en Visserij: www.landbouwvlaanderen.be.

 1. Voor de "investeringssteun op een land- en tuinbouwbedrijf" en "steun voor de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven" zijn de indienperiodes voor eind 2019 en 2020: 1 oktober tot 17 december 2019, 1 januari tot 31 maart 2020, 1 april tot 30 juni 2020, 1 juli tot 30 september 2020 en van 1 oktober tot 17 december 2020.
 2. De indienperiodes voor de VLIF-maatregel "niet-productieve investeringen" voor einde 2019, 2020 en begin 2021 zijn : 1 december 2019 tot 29 februari 2020, 1 maart tot 31 mei 2020, 1 juni tot 31 augustus 2020, 1 september tot 30 november 2020 en 1 december 2020 tot 28 februari 2021.
 3. Overnamesteun voor jonge landbouwer: De indienperiodes voor "overnamesteun voor jonge landbouwers" zullen maximaal één maand duren. Een indienperiode start gewoonlijk op de eerste dag van de maand en eindigt op de laatste dag van dezelfde maand. Uitzonderlijk in 2019 zal deze op 17 december eindigen.
 • KRATOS - Raad op maat voor land- en tuinbouwers

U dient uw adviesaanvragen voor KRATOS in via de tegel 'KRATOS' op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. KRATOS 3 loopt van 2019 tot eind 2020. Voor de meeste recente info kunt u terecht op de KRATOS-pagina op de website van Departement Landbouw en Visserij.

 • Bebossing en herbebossing:

Voor deze twee maatregelen zijn er jaarlijks twee indienperiodes: van 1 mei tot 31 augustus en van 1 september tot 30 april. Meer informatie over de maatregel bebossing en herbebossing vind tu op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Volgende VLIF-maatregelen werken met oproepen

 1. "Projectsteun voor innovaties in de landbouw": Voor deze maatregel zal er niet continue een steunaanvraag kunnen ingediend worden. Volg de website voor eventuele oproepen.
 2. "Steun voor verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten": hiervoor dient u de website te volgen.

Meer informatie vindt u op de website van Departement Landbouw en Visserij.

 

Indienperiodes 2020

Deadline indieningsperiode maart 2020:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Pajotteland+: 31 maart (23u59)

Deadline indieningsperiode april 2020:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - West-Vlaanderen: 1 april (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - West-Vlaanderen: 1 april (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Midden-West-Vlaanderen: 1 april (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Westhoek: 1 april (12u)
 • Inrichting in functie van Natura 2000: 30 april

Deadline indieningsperiode juli 2020:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Maasland: 8 juli (16u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Limburg: 15 juli (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Limburg: 15 juli (12u)

Deadline indieningsperiode augustus 2020:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG MarkAante Kempen+: 3 augustus (13u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Zuid: 3 augustus (13u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Oost: 3 augustus (13u)

Deadline indieningsperiode september 2020:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - West-Vlaanderen: 1 september (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - West-Vlaanderen: 1 september (12u)
 • Aanleg van een boslandbouwsysteem (agroforestry): 18 september
 • EIP Operationele Groepen: 30 september

Deadline indieningsperiode oktober 2020:

 • Demonstratieprojecten: 14 oktober

 

Indienperiodes 2019

Deadline indieningsperiode januari 2019:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Hageland+: 31 januari (12u)

Deadline indieningsperiode maart 2019:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking (finale indiening in het Plattelandsloket VLM) - Limburg: 1 maart (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen (finale indiening in het Plattelandsloket VLM) - Limburg: 1 maart (12u)
 • Steun aan investeringen in de agrovoedingssector: 15 maart
 • Operationale Groepen EIP: 31 maart

Deadline indieningsperiode april 2019:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Midden-West-Vlaanderen: 1 april (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Westhoek: 1 april (12u)
 • LEADER - aanmelden projectidee voor PG Meetjesland: 2 april (12u) 
 • LEADER - aanmelden projectidee voor PG Vlaamse Ardennen: 2 april (12u) 
 • LEADER - aanmelden projectidee voor PG Grensregio Waasland: 2 april (12u) 
 • LEADER - indienen projectidee voor PG Kempen-Zuid: 5 april (12u)
 • LEADER - indienen projectidee voor PG Kempen-Oost: 5 april (12u)
 • LEADER - indienen projectidee voor PG MarkAante Kempen+: 5 april (12u)
 • Inrichting in functie van Natura 2000: 30 april

Deadline indieningsperiode mei 2019:

 • LEADER - indienen projectfiches voor PG Haspengouw: 14 mei (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Maasland: 15 mei (16u)

Deadline indieningsperiode juni 2019:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Zuid: 14 juni (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Oost: 14 juni (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG MarkAante Kempen+: 14 juni (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking (finale indiening in het Plattelandsloket VLM) - Antwerpen: 14 juni (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen (finale indiening in het Plattelandsloket VLM) - Antwerpen: 14 juni (12u)

Deadline indieningsperiode juli 2019:

 • LEADER - indienen volledige dossiers voor PG Haspengouw: 24 juli (12u)

Deadline indieningsperiode september 2019:

 • LEADER - indienen volledige dossiers voor PG Kempen-Maasland: 10 september (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking (finale indiening in het Plattelandsloket VLM) - Limburg: 13 september (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen (finale indiening in het Plattelandsloket VLM) - Limburg: 13 september (12u)
 • Aanleg van een boslandbouwsysteem (agroforestry): 20 september

Deadline indieningsperiode oktober 2019:

 • Agromilieumaatregelen - beheerovereenkomsten: 1 oktober
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Meetjesland: 1 oktober (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Grensregio Waasland: 1 oktober (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Vlaamse Ardennen: 1 oktober (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Westhoek: 1 oktober (12u)
 • LEADER - indienen project voor PG Hageland+: 1 oktober (16u)

 Deadline indieningsperiode november 2019:

 • Naschoolse vorming: 1 november
 • Agromilieumaatregelen - landbouw: 30 november

 

Indienperiodes 2018

Deadline indieningsperiode januari 2018:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - West-Vlaanderen: 31 januari (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - West-Vlaanderen: 31 januari (12u)

Deadline indieningsperiode februari 2018:

 • LEADER - indienen projectconcept voor PG Haspengouw: 14 februari (12u)
 • LEADER - indienen project voor PG Hageland+: 28 februari (12u)

Deadline indieningsperiode maart 2018:

 • Projectideeën voor Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Limburg: 1 maart (12u)
 • Projectideeën voor Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Limburg: 1 maart (12u)
 • Projectideeën voor Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Oost-Vlaanderen: 19 maart (12u)
 • Projectideeën voor Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Oost-Vlaanderen: 19 maart (12u)

Deadline indieningsperiode april 2018:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Midden-West-Vlaanderen: 3 april
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Westhoek: 3 april
 • Inrichting in functie van Natura 2000: 30 april

Deadline indieningsperiode mei 2018:

 • Projectideeën voor Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking (verplicht om een definitief project te kunnen indienen) - Antwerpen: 3 mei
 • Projectideeën voor Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen (verplicht om een definitief project te kunnen indienen) - Antwerpen: 3 mei
 • LEADER - indienen projectconcept voor PG MarkAante Kempen+ (verplicht om een definitief project te kunnen indienen): 3 mei
 • LEADER - indienen projectconcept voor PG Kempen-Oost (verplicht om een definitief project te kunnen indienen): 3 mei
 • LEADER - indienen projectconcept voor PG Kempen-Zuid (verplicht om een definitief project te kunnen indienen): 3 mei

Deadline indieningsperiode juni 2018:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Oost-Vlaanderen: 29 juni (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Oost-Vlaanderen: 29 juni (12u)

Deadline indieningsperiode september 2018:

 • LEADER - indienen projectconcept voor PG Haspengouw (verplicht om een definitief project te kunnen indienen): 10 september (12u)
 • Aanleg van een boslandbouwsysteem (agroforestry): 21 september
 • EIP-Operationele Groepen: 28 september

 

Deadline indieningsperiode oktober 2018:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking (finale indiening in het Plattelandsloket VLM) - Antwerpen: 1 oktober (13u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen (finale indiening in het Plattelandsloket VLM) - Antwerpen: 1 oktober (13u)
 • LEADER - PG MarkAante Kempen+ (finale indiening in het Plattelandsloket VLM): 1 oktober (13u)
 • LEADER - PG Kempen-Oost (finale indiening in het Plattelandsloket VLM): 1 oktober (13u)
 • LEADER - PG Kempen-Zuid (finale indiening in het Plattelandsloket VLM): 1 oktober (13u)

Deadline indieningsperiode november 2018:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - West-Vlaanderen: 9 november (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - West-Vlaanderen: 9 november (12u)
 • Agromilieumaatregelen - landbouw: 30 november
   

Disclaimer: onderstaande gegevens zijn voorwaardelijk / onder voorbehoud van wijzigingen