Overzicht oproepen van de PDPO III-maatregelen

Volgende maatregelen werken niet met oproepen (continue indiening, al dan niet met toekenning in blokperiodes)

 • VLIF-maatregelen:

Sinds 5 januari 2015 verlopen alle VLIF steunaanvragen via het e-loket voor Landbouw en Visserij: www.landbouwvlaanderen.be.

 1. Voor de "investeringssteun op een land- en tuinbouwbedrijf": de eerste blok- of indienperiode voor de investeringssteun start in 2021 ten vroegste op 15 februari 2021. De regelgeving wordt momenteel gewijzigd en de toepassing moet daaraan worden aangepast. Dit betekent dat er voorlopig geen aanvragen kunnen worden ingediend. Voor eventuele bijkomende informatie hierover kunt u terecht bij kevin.delvaux@lv.vlaanderen.be en niet bij de infolijn.
 2. Voor de maatregel "steun voor de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven" is de indienperiodes voor 2021: 1 januari tot 31 maart, 1 april tot 30 juni, 1 juli tot 30 september en van 1 oktober tot 17 december.
 3. De indienperiodes voor de VLIF-maatregel "niet-productieve investeringen" voor eind 2020, 2021 en begin 2022 zijn : 1 december 2020 tot 28 februari 2021, 1 maart tot 31 mei 2021, 1 juni tot 31 augustus 2020, 1 september tot 30 november 2021 en 1 december 2021 tot 28 februari 2022.
 4. Overnamesteun voor jonge landbouwer: De indienperiodes voor "overnamesteun voor jonge landbouwers" zullen maximaal één maand duren. Een indienperiode start gewoonlijk op de eerste dag van de maand en eindigt op de laatste dag van dezelfde maand.
 • KRATOS - Raad op maat voor land- en tuinbouwers

U dient uw adviesaanvragen voor KRATOS in via de tegel 'KRATOS' op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Voor de meeste recente info kunt u terecht op de KRATOS-pagina op de website van Departement Landbouw en Visserij.

 • Bebossing en herbebossing:

Voor deze twee maatregelen zijn er jaarlijks twee indienperiodes: van 1 mei tot 31 augustus en van 1 september tot 30 april. Meer informatie over de maatregel bebossing en herbebossing vind tu op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Volgende VLIF-maatregelen werken met oproepen

 1. "Projectsteun voor innovaties in de landbouw": Voor deze maatregel zal er niet continue een steunaanvraag kunnen ingediend worden. Volg de website voor eventuele oproepen.
 2. "Steun voor verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten": hiervoor dient u de website te volgen.

Meer informatie vindt u op de website van Departement Landbouw en Visserij.

LV-agromilieumaatregelen

Vanaf 2021 zijn de verbintenisaanvragen beperkt (onder voorbehoud van goedkeuring van Vlaamse Regering): 

Omdat het GLB afliep eind 2020 werden er in afwachting van het nieuwe GLB overgangsmaatregelen voorzien. Voor de LV-agromilieumaatregelen betekent dit:

 • Géén nieuwe vijfjarige verbintenissen (startjaar 2021), ook niet na afloop van eerdere verbintenissen. 
 • Aflopende verbintenissen (eind 2020) konden indien gewenst wel met één jaar verlengd worden in 2021, met behoud van dezelfde verbintenisoppervlakte/verbintenisaantal. 

Meer informatie over de algemene voorwaarden, de gevolgen bij niet-naleving, wijzigingen van een verbintenis, een bedrijfsovername vindt u op de website van Departement Landbouw en Visserij.

Overgangsmaatregelen GLB 2021 - 2022

Wat betreft de overgangsmaatregelen in kader van het GLB verwijzen we u graag door naar de desbetreffende webpagina van het Departement Landbouw en Visserij.

 

Indienperiodes 2021

Deadline indieningsperiode maart 2021:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Maasland: 15 maart (16u)

Deadline indieningsperiode april 2021:

 • Projectidee Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Oost-Vlaanderen: 15 april (12u)
 • Projectidee Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Oost-Vlaanderen: 15 april (12u)
 • LEADER - indienen projectidee voor PG MarkAante Kempen+: 26 april 
 • LEADER - indienen projectidee voor PG Kempen-Oost: 26 april  
 • LEADER - indienen projectidee voor PG Kempen-Zuid: 26 april  
 • Projectsteun voor innovaties in de landbouw (VLIF): 30 april
 • EIP Operationale Groepen: 30 april
 • Demonstratieprojecten: 30 april

Deadline indieningsperiode mei 2021:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - West-Vlaanderen: 3 mei (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - West-Vlaanderen: 3 mei (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Westhoek: 20 mei (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Midden-West-Vlaanderen: 20 mei (12u)

Deadline indieningsperiode juni 2021:

 • LEADER - indienen project voor PG Hageland+: 15 juni (16u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Limburg: 30 juni (16u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Limburg: 30 juni (16u)

Deadline indieningsperiode juli 2021:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Oost-Vlaanderen: 1 juli (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Oost-Vlaanderen: 1 juli (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Antwerpen: 26 juli (13u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Antwerpen: 26 juli (13u)

Deadline indieningsperiode augustus 2021:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Vlaams-Brabant: 23 augustus (16u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Vlaams-Brabant: 23 augustus (16u)

Deadline indieningsperiode september 2021:

 • LEADER - indienen projectidee voor PG Kempen en Maasland: 14 september (16u)
 • Aanleg van een boslandbouwsysteem (agroforestry): 17 september

Deadline indieningsperiode oktober 2021

 • Naschoolse vorming (steun voor vormingscentra): 31 oktober 

Deadline indieningsperiode november 2021:

 • LEADER - indienen projectidee voor PG Grensregio Waasland: 8 november (12u) 
 • LEADER - indienen projectidee voor PG Vlaamse Ardennen: 8 november (12u) 
 • LEADER - indienen projectidee voor PG Meetjesland: 8 november (12u) 
 • LEADER - indienen projectidee voor PG Kempen-Maasland: 29 november (16u)
 • LEADER - indienen projectidee voor PG Haspengouw: 29 november (16u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Limburg: 29 november (16u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Limburg: 29 november (16u)

 

Indienperiodes 2020

Deadline indieningsperiode maart 2020:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Pajotteland+: 31 maart (23u59)

Deadline indieningsperiode april 2020:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - West-Vlaanderen: 1 april (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - West-Vlaanderen: 1 april (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Midden-West-Vlaanderen: 1 april (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Westhoek: 1 april (12u)
 • Inrichting in functie van Natura 2000: 30 april

Deadline indieningsperiode juli 2020:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Oost-Vlaanderen: 1 juli (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Oost-Vlaanderen: 1 juli (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Maasland: 8 juli (16u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Limburg: 15 juli (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Limburg: 15 juli (12u)

Deadline indieningsperiode augustus 2020:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG MarkAante Kempen+: 3 augustus (13u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Zuid: 3 augustus (13u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Oost: 3 augustus (13u)

Deadline indieningsperiode september 2020:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - West-Vlaanderen: 1 september (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - West-Vlaanderen: 1 september (12u)
 • Aanleg van een boslandbouwsysteem (agroforestry): 18 september
 • EIP Operationele Groepen: 30 september

Deadline indieningsperiode oktober 2020:

 • Demonstratieprojecten: 14 oktober

 

Disclaimer: onderstaande gegevens zijn voorwaardelijk / onder voorbehoud van wijzigingen