Overzicht oproepen van de PDPO III-maatregelen

Volgende maatregelen werken niet met oproepen (continue indiening, al dan niet met toekenning in blokperiodes)

 • VLIF-maatregelen:

Sinds 5 januari 2015 verlopen alle VLIF steunaanvragen via het e-loket voor Landbouw en Visserij: www.landbouwvlaanderen.be.

 1. Voor de "investeringssteun op een land- en tuinbouwbedrijf": vanaf 2021 moet u voor alle aanvragen binnen de 5 maand na het afsluiten van de blokperiode waarbinnen u de steunaanvraag indiende, aantonen dat de investering is gestart. Zo niet komt de geselecteerde investering niet meer in aanmerking voor VLIF-steun. Meer info vindt u  op de desbetreffende pagina van de website van Departement Landbouw en Visserij.
 2. Voor de maatregel "steun voor de ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven": Meer info vindt u op de desbetreffende pagina van de website van Departement Landbouw en Visserij.
 3. De indienperiodes voor de VLIF-maatregel "niet-productieve investeringen" lopen gelijk met indienperiodes voor de steun aan productieve investeringen. Meer info over de niet-productieve investeringen vindt u op de desbetreffende pagina van de website van Departement Landbouw en Visserij.
 4. Overnamesteun voor jonge landbouwer: De indienperiodes voor "overnamesteun voor jonge landbouwers" zullen maximaal één maand duren. Een indienperiode start gewoonlijk op de eerste dag van de maand en eindigt op de laatste dag van dezelfde maand.
 • KRATOS - Raad op maat voor land- en tuinbouwers

Landbouwers kunnen adviesaanvragen voor KRATOS aanvragen tot en met 20 december 2022, en dit via de tegel 'KRATOS' op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Voor de meeste recente info kunt u terecht op de KRATOS-pagina op de website van Departement Landbouw en Visserij.

 • Bebossing en herbebossing:

Voor deze twee maatregelen zijn er jaarlijks twee indienperiodes: van 1 mei tot 31 augustus en van 1 september tot 30 april. Meer informatie over de maatregel bebossing en herbebossing vind tu op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Volgende VLIF-maatregelen werken met oproepen

 1. "Projectsteun voor innovaties in de landbouw": Voor deze maatregel zal er niet continue een steunaanvraag kunnen ingediend worden. Volg de website voor eventuele oproepen. De eerste oproep in 2022 wordt voorzien in het voorjaar, met als deadline voor indiening 14 junii 2022.
 2. "Steun voor verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten": hiervoor dient u de website te volgen.

Meer informatie vindt u op de website van Departement Landbouw en Visserij.

LV-agromilieumaatregelen

Vanaf 2021 zijn de verbintenisaanvragen beperkt (onder voorbehoud van goedkeuring van Vlaamse Regering): 

Omdat het GLB afliep eind 2020 werden er in afwachting van het nieuwe GLB overgangsmaatregelen voorzien. Voor de LV-agromilieumaatregelen betekent dit:

 • Géén nieuwe vijfjarige verbintenissen (startjaar 2021), ook niet na afloop van eerdere verbintenissen. 
 • Aflopende verbintenissen (eind 2020) konden indien gewenst wel met één jaar verlengd worden in 2021, met behoud van dezelfde verbintenisoppervlakte/verbintenisaantal. 

Meer informatie over de algemene voorwaarden, de gevolgen bij niet-naleving, wijzigingen van een verbintenis, een bedrijfsovername vindt u op de website van Departement Landbouw en Visserij.

Overgangsmaatregelen GLB 2021 - 2022

Wat betreft de overgangsmaatregelen in kader van het GLB verwijzen we u graag door naar de desbetreffende webpagina van het Departement Landbouw en Visserij.

 

Indienperiodes 2022

Deadline indieningsperiode februari 2022:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Grensregio Waasland: 14 februari (12u) 
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Vlaamse Ardennen: 14 februari (12u) 
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Meetjesland: 14 februari (12u)
 • Herstelfonds - indienen projectfiche Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland - West-Vlaanderen: 21 februari (12u)
 • Herstelfonds - indienen projectfiche Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland - Vlaams-Brabant: 21 februari (16u)
 • Herstelfonds - indienen projectfiche Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland - Antwerpen: 28 februari

Deadline indieningsperiode maart 2022:

 • Herstelfonds - indienen projectfiche Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland - Oost-Vlaanderen: 1 maart
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - West-Vlaanderen: 7 maart (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - West-Vlaanderen: 7 maart (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Maasland: 10 maart (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Haspengouw: 10 maart (12u)
 • Herstelfonds - indienen projectfiche Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland - Limburg: 10 maart
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Limburg: 10 maart
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Limburg: 10 maart

Deadline indieningsperiode april 2022:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Westhoek: 1 april (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Midden-West-Vlaanderen: 1 april (12u)
 • Projectidee Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Oost-Vlaanderen: 15 april (12u)
 • Projectidee Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Oost-Vlaanderen: 15 april (12u)
 • Inrichting in functie van Natura 2000 - Projectsubsidies natuur: 30 april

Deadline indieningsperiode mei 2022:

 • LEADER - indienen project voor PG Hageland+: 31 mei (16u)
 • Projectsteun voor innovaties in de landbouw: 31 mei

Deadline indieningsperiode juni 2022:

 • Herstelfonds - indienen projectfiche Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland - Vlaams-Brabant: 20 juni (16u)
 • EIP Operationale Groepen: 14 juni
 • Demonstratieprojecten: 14 juni
 • LEADER - aanmelden projectfiche voor PG Meetjesland: 22 juni (12u)

Deadline indieningsperiode juli 2022:

 • Projectfiche Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Oost-Vlaanderen: 1 juli (12u)
 • Projectfiche Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Oost-Vlaanderen: 1 juli (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG MarkAante Kempen+: 19 juli (13u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Oost: 19 juli (13u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Zuid: 19 juli (13u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Antwerpen: 19 juli (13u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Antwerpen: 19 juli (13u)

Deadline indieningsperiode oktober 2022:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Midden-West-Vlaanderen: 1 oktober (12u)
 • LEADER - indiening projectfiche voor PG Meetjesland: 7 oktober (12u)

 

Indienperiodes 2021

Deadline indieningsperiode maart 2021:

 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Kempen-Maasland: 15 maart (16u)

Deadline indieningsperiode april 2021:

 • Projectidee Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Oost-Vlaanderen: 15 april (12u)
 • Projectidee Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Oost-Vlaanderen: 15 april (12u)
 • LEADER - indienen projectidee voor PG MarkAante Kempen+: 26 april 
 • LEADER - indienen projectidee voor PG Kempen-Oost: 26 april  
 • LEADER - indienen projectidee voor PG Kempen-Zuid: 26 april  
 • Projectsteun voor innovaties in de landbouw (VLIF): 30 april
 • EIP Operationale Groepen: 30 april
 • Demonstratieprojecten: 30 april

Deadline indieningsperiode mei 2021:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - West-Vlaanderen: 3 mei (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - West-Vlaanderen: 3 mei (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Westhoek: 20 mei (12u)
 • LEADER - indienen projectfiche voor PG Midden-West-Vlaanderen: 20 mei (12u)

Deadline indieningsperiode juni 2021:

 • LEADER - indienen project voor PG Hageland+: 15 juni (16u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Limburg: 30 juni (16u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Limburg: 30 juni (16u)

Deadline indieningsperiode juli 2021:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Oost-Vlaanderen: 1 juli (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Oost-Vlaanderen: 1 juli (12u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Antwerpen: 26 juli (13u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Antwerpen: 26 juli (13u)

Deadline indieningsperiode augustus 2021:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Vlaams-Brabant: 23 augustus (16u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Vlaams-Brabant: 23 augustus (16u)

Deadline indieningsperiode september 2021:

 • LEADER - indienen projectidee voor PG Kempen en Maasland: 14 september (16u)
 • Aanleg van een boslandbouwsysteem (agroforestry): 17 september

Deadline indieningsperiode oktober 2021

 • Naschoolse vorming (steun voor vormingscentra): 31 oktober 

Deadline indieningsperiode november 2021:

 • LEADER - indienen projectidee voor PG Grensregio Waasland: 8 november (12u) 
 • LEADER - indienen projectidee voor PG Vlaamse Ardennen: 8 november (12u) 
 • LEADER - indienen projectidee voor PG Meetjesland: 8 november (12u) 
 • LEADER - indienen projectidee voor PG Kempen-Maasland: 29 november (16u)
 • LEADER - indienen projectidee voor PG Haspengouw: 29 november (16u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door samenwerking - Limburg: 29 november (16u)
 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland door investeringen - Limburg: 29 november (16u)

 Disclaimer: onderstaande gegevens zijn voorwaardelijk / onder voorbehoud van wijzigingen