Herbebossing

De maatregel herbebossing streeft naar een ecologische verbetering van bestaande bossen naar gemengde, inheemse bestanden zodat ze maximum bijdragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelen voor Natura 2000. Elke hectare die via deze maatregel gerealiseerd wordt, dient niet te worden gerealiseerd via bosuitbreiding. Zo kan de impact van de instandhoudingsdoelen op landbouwers beperkt worden. Tegelijkertijd stimuleert deze maatregel een goede bosbouwkundige praktijk.

De totaal te herbebossen oppervlakte moet minstens 0,5 ha bedragen. Enkel de omvorming van bestaande bossen naar gemengde, inheemse standplaatsgeschikte bestanden komt in aanmerking voor steun. Deze steun kan verhoogd worden voor de aanleg van bescherming tegen wildschade. De steun voor wildbescherming kan ook verkregen worden wanneer uitsluitend beheerwerken worden uitgevoerd om via natuurlijke verjonging tot een geslaagde herbebossing met inheemse soorten te komen.

Op periodieke tijdstippen zal een beoordelingscommissie de aanvragen beoordelen aan de hand van een aantal objectieve en meetbare criteria en rangschikken volgens een puntensysteem.