Demonstratieprojecten

Vaak kunnen de nieuwste technieken of innovaties het best getoond worden buiten een leslokaal, op een
veld of op een bedrijf. Daarom worden demonstratieprojecten in de land- en tuinbouw gesubsidieerd.

Deze maatregel heeft als doel om enerzijds land- en tuinbouwers bewust te maken van nieuwe mogelijkheden
op het vlak van duurzame praktijken en technieken, en anderzijds deze praktijken via demonstraties
in de praktijk ingang te doen vinden op onze Vlaamse bedrijven. Zeker aan de toepasbaarheid
van de nieuwe inzichten wordt veel belang gehecht. Hiervoor wordt gewerkt met voorbeeldbedrijven
of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven.

Op regelmatige tijdstippen wordt een oproep gelanceerd, waarin soms bepaalde thema’s worden afgebakend.
Een comité van experten beoordeelt alle ontvangen voorstellen. Op basis van deze beoordeling
worden de beste projecten geselecteerd, die dan voor subsidiëring in aanmerking komen. De
demonstratieprojecten lopen maximum twee jaar.