Hectaresteun voor de omschakeling naar en de voortzetting van de biologische productiemethode

De biologische productie is een alomvattend systeem waarbij de beste praktijken op milieugebied worden gecombineerd met een hoog niveau van biodiversiteit, de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen, de toepassing van strenge normen op het gebied van dierenwelzijn en een productie op basis van natuurlijke stoffen en procedés.

Eind 2013 telde Vlaanderen 319 actieve biologische producenten. Zij bewerkten samen 5.065 ha of 0,8% van het volledige Vlaamse landbouwareaal.

Om de biologische productiemethode in Vlaanderen te stimuleren, dient de markthandicap tijdens de omschakelingsperiode en in de periode na de omschakeling ondervangen te worden. Door de specifieke regels waaraan biologische landbouwers moeten voldoen, is de productiekost van biologische producten vaak hoger dan deze van gangbare producten. Tijdens de omschakelingsperiode heeft men vooral te kampen met het niet kunnen valideren van de gemaakte meerkosten. Ook na de omschakelingsperiode kunnen niet steeds alle gemaakte meerkosten in de prijs worden doorgerekend.

Bio-landbouwers kunnen daarom bij omschakeling en in de periode erna een hectaresteun ontvangen, die de gemaakte kosten, gederfde inkomsten en transactiekosten compenseert.