Overnamesteun voor jonge landbouwers

Het aantal eerste vestigingen in de Vlaamse landbouw bedraagt de jongste jaren minder dan 200 per jaar. Om de landbouwsector in stand te houden, zijn meer instappers nodig. Dat er zo weinig instroom is in de landbouwsector heeft meerdere oorzaken, zoals bijvoorbeeld onvoldoende beschikbaarheid van economisch levensvatbare bedrijven om over te nemen, onzekere en lage inkomsten, rechtsonzekerheid, toenemende maatschappelijke eisen, ongunstig imago, …

Deze problematiek behoeft een totaalaanpak. Naast specifieke opleidingen, bedrijfsadvies en investeringssteun voorziet PDPO III ook in vestigingssteun. Een financiële tegemoetkoming is immers nodig zodat de landbouwer van start kan gaan met een levensvatbaar landbouwbedrijf dat voldoet aan alle regelgeving. De financiële lasten mogen niet te zwaar en te lang in de tijd gespreid zijn, omdat de financiële middelen bij de snel wijzigende omgevingsvoorwaarden bij voorkeur ingezet worden voor investeringen gericht op structuurverbetering.

Bij een planmatig uitgevoerde vestiging op een bestaand landbouwbedrijf komt de jonge landbouwer in aanmerking voor vestigingssteun. Een jonge landbouwer kan zich vestigen in de hoedanigheid van landbouwer-natuurlijke persoon of als mandataris van een landbouwer-rechtspersoon.

Zich vestigen als jonge landbouwer houdt in dat de noodzakelijke acties voor de opstart van het bedrijf en de bijhorende bedrijfsactiviteiten in een bedrijfsplan worden beschreven en op een planmatige wijze worden uitgevoerd.