Projectsteun voor innovaties in de landbouw

Deze maatregel stimuleert pure innovatie en vernieuwing die op het land- en tuinbouwbedrijf ontstaat en vormt een aanvulling op de gewone investeringssteun, waar de allernieuwste innovaties niet op de lijst met subsidiabele investeringen staan.

De maatregel wil innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten realiseren via kapitaalpremies voor roerende of onroerende innovatieve investeringen, de hieraan gekoppelde studies, kosten voor proefinstallaties, kosten voor de ontwikkeling van software en sturingsprogramma’s en de kosten van externe begeleiders en experten. Ervaring leert immers dat innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een ‘trekker’ en vaak ook aan een deskundig begeleider. In die zin worden ook begeleidingskosten mee opgenomen binnen de subsidiabele kosten.

Op regelmatige tijdstippen wordt een oproep gelanceerd waarna landbouwers of groepen van landbouwers een project kunnen indienen dat betrekking heeft op de realisatie van een innovatie op het niveau van de productie, (voor)verwerking en/of afzet van landbouw- of tuinbouwproducten. Via een selectieprocedure worden de kwalitatief meest hoogstaande projecten geselecteerd voor subsidiëring.