Steun aan investeringen op het landbouwbedrijf

Ontwikkelingen met invloed op de rendabiliteit en exploitatie van het bedrijf, land- en tuinbouwers krijgen er continu mee te maken. Dit gaat van nieuwe eisen inzake leefmilieu, hygiëne, dierenwelzijn of kwaliteit van de producten tot nieuwe technologieën, wijzigende commercialisatie- en distributiestructuren, schommelende prijzen van grondstoffen en afgezette producten en de heroriëntatie van het EU-landbouwbeleid.

 

Land- en tuinbouwers moeten bijgevolg regelmatig investeren om hun bedrijfsstructuren voldoende snel aan te passen aan de wijzigende omstandigheden. Investeringen die de weerbaarheid of de duurzaamheid van het land- of tuinbouwbedrijf verhogen, kunnen in aanmerking komen voor steun. Op periodieke tijdstippen zal de administratie een selectie uitvoeren op alle ontvangen aanvragen. Via een aantal objectieve en meetbare criteria zullen de meest duurzame investeringen geselecteerd worden en dus steun kunnen ontvangen.