Steun voor de oprichting van producentenorganisaties

Door opstartsteun te geven aan producentenorganisaties wordt de onderhandelingsmacht van landbouwers binnen de voedselketen bevorderd. Als individu is de landbouwer namelijk een prijsnemer en heeft hij weinig inspraak op de leveringsvoorwaarden. Door zich te groeperen in een producentenorganisatie (PO) kunnen landbouwers hun marktmacht verbeteren wat zou moeten resulteren in betere prijzen en voorwaarden.

Via een oproep kunnen recent opgerichte en door de Vlaamse overheid erkende producentenorganisaties een aanvraag indienen tot het ontvangen van een opstartsteun gedurende vijf jaren na de datum van erkenning. Hiervoor dient de producentenorganisatie een bedrijfsplan op te maken met de doelstellingen voor de komende vijf jaren. De bedoeling is om de marktpositie van landbouwers in de keten te versterken door hen te stimuleren tot samenwerking en gezamenlijke afzet.

De steun wordt forfaitair toegekend op basis van de jaarlijks door de organisatie afgezette productie of op basis van de som van de afzet van de individuele leden, indien er enkel sprake is van collectieve onderhandeling, en nog niet van gezamenlijke afzet.