Steun voor ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven

Aanvullend op de maatregel ‘overnamesteun voor jonge landbouwers’ wil Vlaanderen ook kleine landbouwbedrijven die zich verder willen ontwikkelen, ondersteunen.

Voor bepaalde types van bedrijven en sub-sectoren zijn de voorwaarden om te kunnen genieten van de overnamesteun voor jonge landbouwers of van de investeringssteun niet haalbaar. Vaak betreft het bedrijven die nieuwe teelten of alternatieve vormen van productiemethodes en commercialisatiestructuren ontwikkelen of actief zijn op bedrijven die traditioneel geëxploiteerd worden in bijberoep of verbonden zijn met diverse vormen van diversificatie. Omdat de beoogde bedrijven en bedrijfsvormen globaal goed scoren inzake duurzaamheid en diversificatie van activiteiten op het platteland, wordt deze nieuwe maatregel opgenomen in PDPO III.