Steun voor opleiding in de landbouw (naschoolse vorming)

Als land- of tuinbouwer is het niet evident om op de hoogte te blijven van de steeds wijzigende regelgeving en de meest recente technieken. De sector is immers continu in beweging. Daarom worden opleidingen en bijscholingen aangeboden aan de verschillende actoren actief in de land- en tuinbouw (land- en tuinbouwers, loonwerkers, tuinaannemers,…). Op die manier kan men de rendabiliteit van het bedrijf verhogen en de bedrijfsvoering ecologisch verduurzamen door bijvoorbeeld op een doordachte manier de bodem te bewerken en om te gaan met meststoffen en pesticiden.

 

Ook is het zo dat niet elke startende landbouwer een landbouwopleiding heeft genoten in het dagonderwijs. Via specifieke startersopleidingen kan een attest van vakbekwaamheid verkregen worden. Deze opleidingen omvatten zowel cursussen als stages en gaan in op technische aspecten maar ook op bedrijfsvoering, wetgeving, milieu en dierenwelzijn.

 

Jaarlijks wordt een projectoproep gericht aan erkende centra voor landbouwvorming. De erkende centra kunnen subsidies aanvragen door een jaarprogramma rond vormingsactiviteiten in te dienen. Deze vormingsactiviteiten worden beoordeeld op basis van vastgelegde en objectieve selectiecriteria. Deze beoordeling is bepalend voor de beslissing welke vormingsactiviteiten in aanmerking komen voor subsidiëring. Na goedkeuring krijgen de geselecteerde centra een budget toegewezen om de opleidingen en/of stages in te richten. De geplande activiteiten worden vooraf gemeld zodat controle ter plaatse mogelijk is.