Steun voor verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten

De verwerking en (coöperatieve) afzet is het belangrijkste afzetkanaal voor de Vlaamse land- en tuinbouwproductie. Bestaande steunmaatregelen voor industriële sectoren zijn echter niet altijd afgestemd op de specifieke noden van de verwerkende sector in relatie tot de landbouw en de aangeleverde land- en tuinbouwproducten (voedselveiligheid en -kwaliteit, snel bederfbare grondstoffen, korte aanvoertijden, regionale verbondenheid, …).

 

Deze maatregel voorziet in een aanvullend beleid met steun voor investeringen bij de verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten.

 

Het doel is om enerzijds de kwaliteit, de voedselveiligheid en de toegevoegde waarde van land- en tuinbouwproducten te verhogen en anderzijds de synergie tussen de landbouwsector en de verwerking/afzet te versterken.

 

Investeringen in de verwerking en afzet van land- en tuinbouwproducten komen in aanmerking voor steun als ze een directe en positieve impact hebben voor de landbouwer en de aangeleverde land- en tuinbouwproducten. In hoofdzaak hebben ze betrekking op de eerste fase van het verwerkings- en vermarktingsproces en op de kwaliteit van de land- en tuinbouwproducten: transport en aanlevering; classificatie en kwaliteitscontrole; voorbereiding van het verwerkingsproces; ….