“Meer biodiversiteit en blijere paarden”

De verbreding van de Limburgse landbouwsector met paardenhouders kent uitdagingen maar ook kansen. De vele weides bieden immers een opportuniteit om de soortenrijkdom in het landschap te vergroten. Maar vele paardenweiden zijn verzuurd, verdicht en vrij ‘kaal’ met weinig diversiteit in plantensoorten. Dat kan beter: zowel voor het paard als voor de biodiversiteit in het landschap. Dat was de insteek van het project ‘Samen op een Goei Wei’ van Regionaal Landschap Lage Kempen, waarvan de resultaten werden voorgesteld bij één van de 15 ambassadeurs van het project.

Het PDPO-project ‘Samen op een Goei Wei’ ging in 2016 van start. “Doel van het project was om via adviezen en effectieve werken, de lokale biodiversiteit in de paardenweides binnen de Lage Kempen te verhogen én het welzijn van de paarden in het gebied te optimaliseren”, verklaart Inge Moors, gedeputeerde voor Landbouw en Platteland. “We willen inzetten op de versterking van omgevingskwaliteit bij paardenhouders door hen het verband tussen paardenwelzijn en een gezond en biodivers leefmilieu aan te tonen. Met bijna 140.000 euro steun vanuit Europa, Vlaanderen en de provincie Limburg investeert het Regionaal Landschap Lage Kempen in de concretisering hiervan op het terrein.”

In totaal werden er 50 adviezen gegeven door het Regionaal Landschap Lage Kempen voor een betere landschappelijke integratie van bestaande paardenhouderijen. De adviezen gingen over het natuurlijker maken van de omgeving en het visueel aantrekkelijker maken van omheiningen en stallen. Belangrijk waren de aanplant van streekeigen plantgoed en het beheer van weiland tot een meer divers kruidengrasland. Ook aan paardenwelzijn werd gedacht.

“Paarden zijn van nature steppedieren die elke dag vele kilometers afleggen en zo hun kostje bijeen grazen”, legt Joke Timmermans, projectcoördinator van het Regionaal Landschap Lage Kempen, uit. “Ze eten daarbij niet alleen gras, maar ook kruiden, bladeren en twijgen. Een simpele lap gras met een draad errond is voor een paard vaak onvoldoende. Dankzij het project hebben we paardenhouders geïnspireerd om zoveel mogelijk de natuurlijke leefomgeving van paarden na te bootsen. Door bijvoorbeeld een pad aan te leggen rond de weide, waarop altijd wat te knabbelen is zoals bijvoorbeeld wilgentakken, geef je paarden meer voldoening.”

Uit de 50 adviezen werden 15 ‘ambassadeurs’ gekozen. De ambassadeurs financierden zelf 35 procent van de kosten voor het inrichten van hun ‘Goei Wei’. “Ze vervullen een voorbeeldfunctie en stellen éénmaal per jaar hun weide open voor het publiek om zo steeds meer mensen te inspireren”, klinkt het. Dankzij het project werden er 15 weilanden in de Lage Kempen omgevormd naar een meer soortenrijk gebied waar het ook voor de paarden fijner vertoeven is.

In totaal werd voor het project 4.200 meter gemengde haag aangeplant, 1.240 meter houtkanten ingericht en 180 bomen geplant. Verder werd er ongeveer 10 hectare kruidenrijk grasland ingezaaid. Ook werd er op enkele locaties een poel aangelegd. Eén van de ambassadeurs is Jan Reeckmans, zaakvoerder van de Paepehoeve. “Er werden hier 6.800 meidoorns aangeplant en 800 haagbeukjes omsingelen nu de rijpiste”, zegt hij. “De aanleg van een pad rondom de weides en het inzaaien van een kruidenrijk grasland staan nog op het programma.”

Een praktisch werkboek voor het inrichten van een Goei Wei kan je hier vinden.

Bron: Vilt, 1 juli 2019.