1,4 miljoen euro voor 23 plattelandsprojecten in provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa investeren samen meer dan 1,4 miljoen euro in 23 nieuwe Antwerpse plattelandsprojecten. Het gaat om ideeën die overheden, organisaties, verenigingen en ondernemers indienden om op een of andere manier het leven op het platteland te verbeteren.

"De goedgekeurde projecten zijn zeer divers van aard", zegt Antwerps gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Kathleen Helsen (CD&V). "Agrarisch erfgoed, plattelandsarmoede, landbouweducatie, zorg op de boerderij, waterkwaliteit, verkeersveiligheid, werken met kwetsbare jongeren... Het komt allemaal aan bod. De rode draad die al deze projecten verbindt, is dat ze allemaal van onderuit zijn gegroeid, innovatief zijn en samenwerking centraal stellen en dat de hele samenleving er beter va n wordt."

De projecten krijgen geld van de LEADER-maatregel (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale) van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO), wat voor het Vlaamse luik met Europese (50 procent), Vlaamse (25 procent) en provinciale middelen (25 procent) wordt gefinancierd. Met het geld dat ze ontvangen kunnen ze in principe allemaal op 1 januari 2021 van start gaan. De ondersteuning maakt wel maximaal 65 procent van het projectbudget uit, de rest moet van elders komen.

Enkele opvallende nieuwe projecten draaien rond revalidatie van oncologische patiënten in land- en tuinbouwbedrijven, meer verkeersveiligheid op landbouwwegen, zorgtrajecten rond het psychisch welzijn van plattelandsjongeren, een betere waterkwaliteit en kwetsbare inwoners en gewone burgers samen aan het tuinieren krijgen. In het voorjaar van 2021 volgt er een nieuwe projectoproep, ditmaal rond het leven in kleinere dorpen en wijken aangenamer maken.