1,7 miljoen EUR voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten in 2020

Dinsdag 14 januari 2020 — Het Provinciaal Managementcomité voor Platteland in Oost-Vlaanderen keurde 9 plattelandsprojecten goed. Na bekrachtiging door de Vlaamse minister van Omgeving kunnen deze projecten van start gaan.

“De plattelandsprojecten geven een economische, ecologische, educatieve en recreatieve impuls aan het Oost-Vlaamse platteland en verhogen zo de leefbaarheid ervan. In totaal wordt er 1,73 miljoen EUR geïnvesteerd in het Oost-Vlaamse platteland." gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor landbouw en plattelandsbeleid

De totale cofinanciering bedraagt 799 483,42 EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest elk 199 871 EUR bijdragen. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling vult deze middelen aan met 399 742 EUR.

Plattelandsprojecten 2020

Thema: armoede en welzijn

  • Sociale kruidenier als toegangspoort naar ontmoeting en dienstverlening – OCMW Erpe-Mere
  • Boek aan huis – OCMW Merelbeke
  • Buiten gewone zorg – vzw Gooikenshoeve
  • Zilvergroen – Regionaal Landschap Meetjesland
  • Speel- en ontmoetingsruimte voor de toekomst voorzien in groene long – AG Nazareth

Thema: klimaatneutraal Oost-Vlaanderen

  • Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones – Proefcentrum voor Sierteelt vzw
  • Plan(t) klimaat adaptieve gemeentes – BOS+ Vlaanderen
  • Landschapsbeheer op maat – Regionaal Landschap Meetjesland

Thema: de open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

  • Een streekfonds voor Oost-Vlaanderen -  Streekprojecten vzw