2,56 miljoen EUR voor Oost-Vlaamse LEADER-projecten in 2020

Woensdag 15 januari 2020 — De Plaatselijke Groepen van LEADER Meetjesland, LEADER Grensregio Waasland en LEADER Vlaamse Ardennen keurden in december 2019 in totaal 23 nieuwe plattelandsprojecten goed. De projecten geven een economische, ecologische, educatieve en recreatieve impuls aan het Oost-Vlaamse platteland en verhogen zo de leefbaarheid ervan.

"Het LEADER-programma investeert 2,56 miljoen EUR in het Oost-Vlaamse platteland. De totale cofinanciering bedraagt 1,65 miljoen EUR, waarvan de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest elk 413 419 EUR bijdragen. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling vult deze middelen aan met 826 839  EUR." Leentje Grillaert, gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid

LEADER-projecten 2020

LEADER Meetjesland

 • Ont-moetingsruimte voor jongeren - Gemeente Evergem
 • UitPas Meetjesland: Verlagen van drempels tot vrijetijdsparticipatie, in de hele regio - Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET)
 • Vervoerregio met aandacht voor het platteland, van aanbod naar vraag gestuurde mobiliteit op maat - Plattelandscentrum Meetjesland vzw
 • Herbestemming van de kerk van Beke - Kerkfabriek Sint-Maurus in Beke
 • Totem - Cultuuroverleg Meetjesland (COMEET)
 • Buurt'punt Kerkbrugge-Langerbrugge - OBRA|BAKEN vzw
 • Samen Lievegem - Zeven kernen, één gemeente - Gemeente Lievegem

LEADER Vlaamse Ardennen

 • Boerkoos - Johan Van Lier
 • 360° open ruimte in de Vlaamse Ardennen - Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
 • De bouwdoos, medicijn voor jouw dorpsplein - SOLVA
 • Het faunahuis - een demonstratieproject voor faunavriendelijk bouwen in de Vlaamse Ardennen - Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus
 • Wijkvisieontwikkeling op maat van aandachtsbuurten - Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw
 • Innovatief bezoekersportaal voor kwaliteitsvolle beleving en maatschappelijke Versterking van stilte, rust en ruimte in het stiltegebied dender-mark - Waerbeke vzw
 • De GVR-Vlaamse Ardennen - gemeente Herzele

LEADER Grensregio Waasland

 • De Wase korte keten vormgeven - Plattelandscentrum Meetjesland vzw
 • Inclusieve vrijwillige dagbesteding voor personen met een beperking in ezelopvangcentrum - OC Katrinahof
 • Buren zonder muren - Zorgpunt Waasland
 • Reglement trage wegen - Gemeente Beveren (Waas)
 • Buurtbus - Gemeente Beveren (Waas)
 • Naar een Wase kiem - OCMW Sint-Gillis-Waas
 • Educatief aanbod grenspark Groot-Saeftinghe - Linieland van Waas en Hulst Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking met beperkte aansprakelijkheid
 • Vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede op het platteland - Gemeente Beveren (Waas)
 • Creëren toeristisch knooppunt De Kaai - Gemeente Stekene

Meer info over deze projecten per regio vind je terug in de bijlage. Meer info over deze en andere projecten vind je ook terug op de website van de EU-projectendatabank