800.000 euro voor 8 West-Vlaamse plattelandsprojecten

Acht West-Vlaamse plattelandsprojecten krijgen de komende jaren bijna 825.000 euro steun van Europa, Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. Het gaat om projecten die de omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland versterken door investeringen of samenwerkingen. Zo krijgt de Katholieke Hogeschool Vives bijna 80.000 euro voor een project rond veredeling van innovatieve gewassen.

De West-Vlaamse projecten die zijn goedgekeurd zijn heel divers. Oudenburg krijgt 150.000 om een multifunctionele jeugdsite uit te werken, Zuienkerke ontvangt bijna 53.000 euro voor het openstellen en ontsluiten van het domein Polderwind en Langemark-Poelkapelle krijgt 150.000 euro om de buitenschoolse kinderopvang op te waarderen. Diksmuide, Ieper en Lo-Reninge ontvangen bedragen van 62.000 euro tot 150.000 euro voor het opwaarderen van hun ontmoetingscentra.

Daarnaast is er 30.000 euro voor de gemeente Staden voor het optimaliseren en opwaarderen van fiets- en wandelverbindingen. De Hogeschool Vives krijgt 78.000 euro voor onderzoek naar veredeling van innovatieve gewassen. In totaal gaat het om een bedrag van 824.244,50 euro steun. De provincie West-Vlaanderen en Vlaanderen betalen elk 206.061,12 euro, Europa past 412.122,25 euro bij.

De provincie lanceert ook meteen een nieuwe oproep voor projecten binnen het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). De oproep richt zich tot gemeenten die een bevolkingsdichtheid hebben die lager ligt dan 350 inwoners per vierkante kilometer of een bebouwde oppervlakte hebben die lager is dan 15 procent. Het gaat zowel om projecten die de omgevingskwaliteit versterken als om projecten die mikken op dorpskernvernieuwing met focus op de inrichting van openbare ruimte als ontmoetingsplek voor bewoners. 

Bron: Vilt, 9 augustus 2017