Antwerpse LEADER- en OKW-projecten in beeld: European Heritage Label voor Koloniën van Weldadigheid

Onderstaand artikel verscheen in Vilt. Het project geniet o.a. ook van LEADER-steun. Meer informatie over het project vindt u op in onze projectendatabank:

  

De Koloniën van Weldadigheid, de voormalige landloperskolonies in Vlaanderen en Nederland, hebben van de Europese Commissie het "European Heritage Label" gekregen. Dat is een onderscheiding voor sites die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis en cultuur van Europa en/of in de opbouw van de Europese Unie. Het is de eerste keer dat een Vlaamse site die eer te beurt valt.

De Koloniën van Weldadigheid proberen ook al enkele jaren het statuut te verkrijgen van Unesco-Werelderfgoed. "De toekenning van het European Heritage Label bevestigt voor ons de bijzondere betekenis, het unieke verhaal en de rol die de Koloniën hebben gespeeld op Europees niveau", zegt Kathleen Helsen, covoorzitter van de vzw Kempens Landschap die de sites beheert. "Hopelijk volgt later ook nog een bekroning op wereldniveau met een inschrijving op de Unesco-Werelderfgoedlijst." Het Werelderfgoedcomité zou van 29 juni tot 9 juli in Fuzhou (China) vergaderen over de huidige kandidaturen, maar gezien de coronacrisis is het nog niet zeker of die vergadering effectief zal plaatsvinden.

De Koloniën werden opgericht in het begin van de negentiende eeuw. Armen uit de steden werden bij wijze van sociaal experiment ondergebracht in landbouwkolonies om er in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Tegelijkertijd was het de bedoeling de deelnemers discipline bij te brengen, structuur te bieden en van onderwijs te laten genieten. Die aanpak zou wereldwijd vrijwel uniek zijn geweest. Vijf van de sites bevonden zich in Nederland, twee in Vlaanderen (Wortel en Merksplas). Na de Belgische onafhankelijkheid werden die twee sites nog tot 1993 gebruikt om landlopers op te vangen. Vandaag is wat overblijft van de sites beschermd als erfgoed.

De vzw Kempens Landschap stelt het label te zullen inzetten om de Europese betekenis van de Koloniën meer uit te dragen.

Meer info vind je op de website van De Koloniën van Weldadigheid.

Bron: Vilt, 3 april 2020