Beheerovereenkomst soortenbescherming is meest populair

Meer dan 3.000 landbouwers hebben dit jaar een beheerovereenkomst afgesloten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om de natuur, het landschap of het milieu een duwtje in de rug te geven. Deze agromilieumaatregelen worden toegepast op 9.691 hectare landbouwgrond. Vooral de maatregelen voor soortenbescherming zijn populair. Zij omvatten 3.607 hectare of 37 procent van de totale oppervlakte voor beheerovereenkomsten. De oppervlakte voor soortenbescherming stijgt jaar na jaar.

Onder de beheerovereenkomsten zijn vooral de akkervogelmaatregelen aan een sterke opmars bezig. Populair zijn onder meer de maatregel ‘voedselgewas’ waarbij landbouwers gewassen laten staan als voedsel voor vogels in de winter en de maatregel ‘aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus’ waarbij restricties worden opgelegd op vlak van maaidatum van het perceel. Deze beslaan nu respectievelijk 914 en 798 hectare. Beschermingsmaatregelen voor weidevogels worden toegepast op 1.109 hectare. Het gaat vooral om de beheerpakketten ‘kuikenweide’, ‘standweide 15 juni’ en ‘uitgestelde maaidatum’.

Op de tweede plaats staan de maatregelen voor waterkwaliteit, van de troon gestoten door die voor soortenbescherming. Ze omvatten 3.234 hectare of 33 procent van het totale areaal. De beheerovereenkomst erosiebestrijding vervolledigt de top drie van populairste beheerovereenkomsten. Hierbij worden op strategische plaatsen grasstroken of percelen ingezaaid met gras. In totaal gaat het om 650 hectare.

De beheerovereenkomsten perceelsrandenbeheer en botanisch beheer gaan, net zoals die voor soortenbescherming, in stijgende lijn qua oppervlakte. Voor perceelsrandenbeheer gaat het in totaal om 1.537 dossiers. Daarnaast zijn er ook nog de beheerovereenkomsten voor het onderhoud van kleine landschapselementen. Hier nemen vooral de beheerovereenkomsten voor het onderhoud van een haag, een kaphaag en knotbomenrij elk jaar toe.

Een beheerovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die landbouwers kunnen afsluiten met VLM voor de periode van vijf jaar. In ruil voor een jaarlijkse vergoeding doen landbouwers dan extra inspanningen voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit in Vlaanderen. VLM is ervan overtuigd dat de beheerovereenkomsten bijdragen aan meer biodiversiteit in Vlaanderen. “Zo werden in het voorjaar regelmatig jagende nachtzwaluwen waargenomen boven perceelsranden in Meeuwen-Gruitrode. De pas aangelegde vogelakkers trekken interessante soorten zoals de veldleeuwerik en velduil aan en de beheerovereenkomsten dragen ook bij aan de overleving van de erg zeldzame knoflookpad”, klinkt het.

Uit onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek blijkt dat er een positief effect is op de aanwezigheid en de soortendiversiteit van broedvogels wanneer de schaal van de maatregelen wordt geoptimaliseerd. “Het is dus belangrijk om maatregelen in gebieden te concentreren. Op dat vlak spelen onze bedrijfsplanners een grote rol”, stelt VLM.

Meer informatie: Beheerovereenkomsten 2018

Bron: Vilt, 5.09.2018