Bijna 17 miljoen euro uitbetaald voor beheerovereenkomsten 2020

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft eind april de vergoedingen voor de beheerovereenkomsten 2020 uitbetaald. In totaal ontvingen 3.749 landbouwers met een lopende beheerovereenkomst in 2020 samen 17 miljoen euro, goed voor een oppervlakte van 12.755 hectare aan maatregelen voor milieu, natuur en landschap in Vlaanderen.

Door het sluiten van een beheerovereenkomst maken landbouwers op vrijwillige basis meer plaats voor de natuur. Ze bouwen aan het landschap of dragen hun steentje bij aan verschillende milieudoelstellingen: via gras- en bloemenstroken, hagen, houtkanten en andere houtige kleine landschapselementen, soortenrijke graslanden, of op de akkers en weides zelf.

Die plekken vormen een thuis voor heel wat typische planten en dieren. Dat alleen al maakt ze waardevol, maar er zijn ook veel voordelen aan de landbouw en de maatschappij: zoals bestuiving, natuurlijke plaagbeheersing, waterzuivering, waterinfiltratie, waterberging, erosiebestrijding en koolstofvastlegging. 

In ruil voor deze extra inspanningen kunnen ze rekenen op een vergoeding. Dat de overeenkomsten in trek zijn, blijkt uit cijfers van VLM. Op drie jaar tijd is het aantal boeren dat een BO afsloot, met 25 procent gestegen. Voor 2020 zijn de volledige vergoedingen ondertussen uitbetaald, meldt VLM.

Top 10

De aanleg en onderhoud van gemengde grasstroken scoorde het beste, gevolgd door faunabeheer akkerland en de aanleg en onderhoud van gemengde grasstroken plus (voor percelen die liggen gebieden voor soortenbescherming). De volledige top tien vind je in de tabel op de website van Vilt.

Bron: Vilt, 4 mei 2021