Boeren in de bres voor bijen dankzij beheerovereenkomsten

Het gaat niet goed met de bij. Bestrijdingsmiddelen, een gebrek aan voedsel en de parasitaire varroamijten liggen vermoedelijk aan de basis van de sterke achteruitgang van de bijenpopulaties. Onze landbouw is een deel van de oorzaak, maar is tegelijk ook slachtoffer. Want bijen vervullen een belangrijke functie als bestuivers van landbouwgewassen en fruitteelten. Door bloemrijke stroken aan te leggen, kunnen landbouwers bijen helpen. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) biedt hen daarvoor een beheerovereenkomst aan.

Bloemenstroken op landbouwpercelen

Landbouwers kunnen met beheerovereenkomsten ook inspanningen doen om het bijen naar hun zin te maken. Zo biedt de VLM hen een beheerovereenkomst aan voor de aanleg en het onderhoud van een bloemenstrook. Het stuifmeel en de nectar van de ingezaaide bloemenmengsels vormen het ideale voedsel voor bijen waardoor hun overlevingskansen toenemen. Ook vele andere nuttige insecten vinden hun weg naar de bloemenstroken, zoals lieveheersbeestjes, larven van zweefvliegen of gaasvliegen en roofwantsen. 

Die nuttige insecten kunnen onder meer bladluizen in graan onderdrukken. Als er genoeg aanwezig zijn, blijkt de inzet van bestrijdingsmiddelen zelfs overbodig, wat op zijn beurt weer goed is voor de bijen en andere nuttige insecten. Landbouwers met een beheerovereenkomst bloemenranden ervaren dat het achterwege laten van bestrijdingsmiddelen geen invloed heeft op de opbrengst van de tarwe. Per hectare brengen de onbehandelde percelen zelfs meer op omdat bespaard wordt op het middelengebruik.

Vergoeding tot 1.972 euro per ha

Voor de aanleg en het onderhoud van een bloemenstrook kan een landbouwer een jaarlijkse vergoeding tot 1.972 euro per ha krijgen.

Een landbouwer kan een beheerovereenkomst sluiten voor de aanleg en het onderhoud van bloemenstroken langs de zuidelijke kant van houtige landschapselementen (bossen, houtkanten, heggen…). Daar heerst een gunstig microklimaat voor bestuivende insecten zoals vlinders en bijen. Door de aanleg van een bloemenstrook verhoogt het voedselaanbod (pollen en nectar) voor die bestuivers waardoor hun overlevingskansen toenemen. Meerjarige bloemenstroken vormen ook voor allerlei andere diersoorten een belangrijk toevluchtsoord.

VLM-bedrijfsplanner adviseert landbouwers

Landbouwers die interesse hebben om een bloemenstrook aan te leggen of andere beheerovereenkomsten met een meerwaarde voor milieu en natuur wensen te sluiten, kunnen contact opnemen met de bedrijfsplanners van de VLM. Samen met de landbouwer bekijkt de bedrijfsplanner welke beheerovereenkomsten kunnen worden ingezet op het bedrijf en helpt hij of zij bij de administratieve afhandeling. Tijdens de looptijd van de overeenkomst kunnen de landbouwers rekenen op diens advies bij de uitvoering van de maatregelen.

Meer info over de beheerovereenkomsten van de VLM vind je op www.vlm.be - https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten/Paginas/default.aspx

En specifiek over de beheerovereenkomst voor perceelsranden: https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/Fiches%20BO%20PDPOIII/Perceelsranden_met_EU_web.pdf