Brusselaars maken kennis met Vlaamse korte keten

Brussel is een belangrijke nieuwe afzetmarkt voor land- en tuinbouwers die hun producten zelf willen verkopen. Zeker nu de belangstelling voor bewust consumeren en lokale voeding piekt. Het project Brussel Lust, dat eind juni afliep, bracht vraag en aanbod in kaart en legde contact met 300 landbouwbedrijven in de Rand. Meer dan een derde ging hierop in en zette zelfs verdere stappen.

Met 1,2 miljoen inwoners en duizenden pendelaars is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ideale afzetmarkt voor land- en tuinbouwbedrijven uit de Groene Rand. De vraag naar lokale en/of biologische voeding neemt immers jaarlijks toe, zo blijkt uit verschillende studies en metingen. Maar weinig landbouwbedrijven speelden hierop in.

Het doel van het driejarige project Brussel Lust, dat perfect past in de ‘Good Food’-strategie van onze hoofdstad, was om de vermarktingskansen van de Vlaamse korte ketenproducenten in Brussel te verhogen.“We zochten naar de best mogelijke matches tussen afnemers en aanbieders en organiseerden ook vormingen”, vertelt Katrien Vanhoutte van Steunpunt Korte Keten. “De belangstelling groeide bij beide partijen. Toch waren heel wat drempels te overwinnen zoals de voertaal. Ook de logistiek en distributie veroorzaakten heel wat kopzorgen.”

Steunpunt Korte Keten is één van de partners in dit project en begeleidt landbouwers die zelf hun producten willen vermarkten. “Met financiële steun van de EU, de provincie Vlaams-Brabant en Vlaanderen en samen met Bioforum en het Innovatiesteunpunt, werkten we aan een toekomststrategie voor deze landbouwers”, aldus Vanhoutte. “Een heroriëntering naar korte keten verkoop en/of biologische landbouw biedt zeker nieuwe perspectieven.”

Ondertussen ontving Steunpunt al meer dan 120 adviesaanvragen van landbouwers uit de rand. Die gaan over het uitbouwen van een tweetalige website tot het plaatsen van een automaat, deelnemen aan boerenmarkten of het uitbouwen van een samenwerking voor logistiek  en marketing, samen met andere land- en tuinbouwers.

Het project Brussel Lust liep van juli 2017 tot juni 2020, maar krijgt meteen een vervolg. “Hup HUB Brussel start op 1 juli en zal distributieplatformen, of ‘voedselhubs’, opzetten rond Brussel”, Monique Swinnen, gedeputeerde landbouw en platteland Vlaams-Brabant. “De inzichten en ervaringen verworven dankzij Brussel Lust zullen hierbij een grote rol spelen.”

 Dit project is een OKW-project.

 Bron: Vilt, 1 juli 2020