Doordacht omschakelen in glastuinbouw dankzij VLIF

Via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) kunnen land- en tuinbouwers voor heel wat verschillende investeringen een duwtje in de rug krijgen. Vaktijdschrift Proeftuinnieuws besteedt via een bedrijfsreportage aandacht aan de mogelijkheden die het VLIF biedt om een grondige koerswijziging van een glastuinbouwbedrijf te ondersteunen. Denk daarbij aan de omschakeling naar alternatieve teelten die minder energie-intensief zijn of waarvoor schaalvergroting niet noodzakelijk is. 

Begin 2015 kreeg het VLIF een flinke update, met daarbij onder meer een fundamentele verankering van de doelstelling om de Vlaamse land- en tuinbouw verder te verduurzamen. In het nieuwste nummer van Proeftuinnieuws wordt een tussentijdse balans opgemaakt van de nieuwe VLIF-reglementering en wordt specifiek bekeken op welke manier het landbouwinvesteringsfonds de transitie van glastuinbouwbedrijven kan ondersteunen.

De sector is de laatste jaren namelijk fel geëvolueerd en heel wat bedrijven zijn sterk gegroeid. Maar niet iedereen stapt graag mee in de tendens om steeds groter te worden. Sommige bedrijfsleiders gaan op zoek naar alternatieve teelten die minder energie-intensief zijn of zoeken een teelt die ook op kleinere schaal voor de nodige rendabiliteit kan zorgen. Zo zijn er verschillende bedrijven die een transitie ondergaan hebben van de intensieve teelt van vruchtgroenten onder glas naar alternatieve teelten zoals aardbeien, courgettes, asperges, veldsla of houtig kleinfruit, al dan niet gekoppeld aan thuisverkoop, hoevetoerisme, enzovoort.

Zo’n beslissing brengt heel wat investeringen met zich mee, denk maar aan aanpassingen van de serreconstructie en de teeltsystemen, en de aankoop van aangepaste machines. Het VLIF kan voor verschillende van deze investeringen de financiële drempel een stuk verlagen door ondersteuning voor onder meer teeltgoten, doseerinstallaties, energieschermen, druppelirrigatie, maar ook voor de aanplanting van nieuwe fruitvariëteiten, hagelnetten, automatische oogstmachines en investeringen in het kader van detailverkoop of hoevetoerisme.

Ter illustratie vertellen glastuinbouwers Dirk en Carine hoe zij in 2011 hun paprikabedrijf omschakelden naar de aardbeienteelt. “We namen de beslissing vooral door de hoge stookkosten”, zo doen ze hun verhaal. “De eerste twee jaar na de omschakeling waren moeilijk omdat er zoveel nieuwe dingen op je afkomen. Het begon met de aanleg van het trayveld en de opkweek van de trayplanten. Wij hadden daar totaal geen ervaring mee. Ook onze grote personeelsstijging vergde enige aanpassing.”

“Een omschakeling naar aardbeien stelt op zich wel wat eisen aan het bedrijf en de bedrijfsleiders”, zo legt het koppel uit. “Is er voldoende ruimte? Is er regenwater? Is de serre sterk genoeg? Is opdeling in verschillende afdelingen mogelijk? Het vraagt een aparte aanpak en de mogelijkheden zullen voor elk bedrijf anders liggen. Teeltomschakeling biedt kansen, maar het moet steeds op bedrijfsniveau worden bekeken.” 

Bron: VILT, 8 juni 2017