Drie nieuwe West-Vlaamse plattelandsprojecten krijgen samen 333.551,36 euro steun

Drie nieuwe West-Vlaamse plattelandsprojecten ontvangen samen 333.551,36 euro provinciale, Vlaamse en Europese steun. Het gaat om drie projecten in het kader van Leader Westhoek.

Biofilm, gevaarlijk onzichtbaar

Met dit project wil het provinciaal onderzoekscentrum Inagro het probleem van biofilm, een vaak ongekende, vuile laag aan de binnenkant van waterleidingen, onder de aandacht brengen bij de veehouders. Door intense begeleiding en verschillende wateranalyses wil Inagro de gezondheid van de dieren en de economische resultaten van deze landbouwers verbeteren. De kostprijs van het project bedraagt 106.834,92 euro en krijgt 53.417,46 euro steun van Leader Westhoek. 

De Westhoek op je bord

Westtoer en Inagro willen hiermee de korte keten dichter bij de vele toeristen brengen. Samen met streekproducenten en toeristische ondernemers zullen het bestaande korte ketenaanbod in kaart brengen en dit aanpassen en uitbreiden in functie van de hedendaagse noden van de toerist. Op die manier krijgt de Westhoek een vernieuwd aanbod aan streeklekkers om de vele toeristen te bekoren. De kostprijs van het project bedraagt 398.417,80 euro, waarvan 199.208,90 door Leader Westhoek gefinancierd wordt. 

Museumtuin 2.0

Vzw Bakkerijmuseum uit Veurne creëert in het project ‘Museumtuin 2.0’ een groene, ecologische belevingszone en ontmoetingsplaats. Ze plannen in de museumtuin onder meer fruitboomgaarden, speelnatuur voor kinderen, een buitenklas, picknick- en rustplaatsen, een pluktuin, educatieve graanveldjes en -akker. Samen met verschillende sociale organisaties verzorgen ze een aantal moestuintjes. De totale kostprijs van het project bedraagt 161.850,00 euro, waarvan 80.925 euro via Leader Westhoek. 

6 miljoen euro voor projecten in de Westhoek

Tot en met 2022 is in totaal 6 miljoen euro aan steun beschikbaar voor plattelandsprojecten in de ‘Westhoek’. De enveloppes bestaan uit 50% Europese, 25% Vlaamse en 25% provinciale steun. Daarmee staat de Provincie in voor 1,5 miljoen euro aan middelen. 

Sinds 2014 werden voor ‘Leader Westhoek’ al 93 projecten goedgekeurd. Nieuwe projectideeën kunnen worden ingediend tot en met 1 april 2022 om 12 uur.