Extra financiële steun dankzij PDPO voor netwerk van West-Vlaamse bezoekboerderijen

Het West-Vlaamse netwerk van bezoekboerderijen viert een jubilieum. Al twintig jaar ontvangen landbouwers klassen, gezinnen en verenigingen en laten hen kennismaken met het leven op de boerderij. Het netwerk krijgt ondersteuning van Provincie West-Vlaanderen en onderzoeks- en adviescentrum Inagro. “Die ondersteuning versterkt de boer-burgerrelatie, biedt een kwaliteitsgarantie aan bezoekers én maakt een boerderijbezoek financieel haalbaar voor scholen”, klinkt het bij Inagro.

Op donderdag 5 mei sneed de West-Vlaamse gedeputeerde voor land- en tuinbouw Bart Naeyaert de verjaardagstaart symbolisch aan op ‘t Goed ter Heule waar twee klassen van de basisschool Sint-Theresia in Kortrijk te gast waren. Niet toevallig viert Inagro het jubileum tijdens een klasbezoek, want daar werd de kiem gelegd voor het netwerk van bezoekboerderijen.

Onder het motto ‘Met beide voeten in het echte boerenleven’ werd in 2002 in West-Vlaanderen ‘Met de klas de boer op’ opgericht, een netwerk van hedendaagse land- en tuinbouwbedrijven die klassen uitnodigen voor een boerderijbezoek. De werking startte vanuit een Europees samenwerkingsproject met het Noord-Franse netwerk van bezoekboerderijen ‘Le Savoir Vert des agriculteurs’. Nog verder terug in de tijd werden de eerste ervaringen opgedaan in het project ‘Het leven te lande’ in de Westhoek.

80 landbouwbedrijven ontvangen 600 scholen

Sindsdien zetten een 80-tal landbouwers hun boerderijpoorten open zodat bezoekers het reilen en zeilen van de bedrijven kunnen ontdekken. “De échte, hedendaagse landbouw tonen, in al zijn facetten, draagt bij aan de boer-burgerrelatie. Dat is van oudsher de voornaamste doelstelling van ons netwerk”, licht Muriël Derycke toe, die als adviseur landbouweducatie bij Inagro het eerste aanspreekpunt is voor de leden van het netwerk.

Landbouwbedrijven die lid zijn van het netwerk kunnen sinds de start rekenen op ondersteuning van Inagro. Via een basisopleiding, verdiepende vormingen en inspirerende workshops houdt Inagro de kwaliteit van een boerderijbezoek in stand. Daarnaast investeert het sterk in de promotie en communicatie van het aanbod van de leden van het netwerk, onder meer via campagnes en gebruiksvriendelijke websites.

Het netwerk noteerde de afgelopen twintig jaar 10.000 geregistreerde klasbezoeken, goed voor gemiddeld 600 bezoeken per jaar. Ruim 230.000 leerlingen maakten op deze manier al kennis met het boerderijleven. Scholen ontvangen een subsidie van 50 euro per boerderijbezoek. Dat houdt een bezoek financieel haalbaar. Naast klassen kunnen ook gezinnen, families, verenigingen en (vrienden)groepen een bezoek brengen aan de boerderij.

Maatschappelijk belang voor landbouw en consument

Gedeputeerde Bart Naeyaert wees tijdens zijn toespraak op het biologisch landbouwbedrijf ‘t Goed ter Heule op het maatschappelijke belang van het netwerk. “De inzet en de gedrevenheid van deze landbouwers zijn van onschatbare waarde voor de kennis en het draagvlak in de maatschappij. Wie kan beter vertellen over hedendaagse voedselproductie dan de voedingsproducent zelf?”

Justine Dewitte van ’t Goed ter Heule is het daar roerend mee eens. “Hoe vroeger we kinderen kunnen tonen hoe gewassen groeien, hoe groter het bewustzijn in hun latere leven zal zijn. Veel van onze bezoekers komen uit de stad. Het loont de moeite om hen een hedendaagse blik op landbouw te bieden. Tonen waar voedsel vandaan komt en welke inspanningen nodig zijn, doet de waardering voor ons beroep groeien. De grote diversiteit aan teelten op onze boerderij maakt die ervaring nog sterker.”

Extra financiële steun via PDPO-project Iedereen BOER

Educatieve acties, waarin beleving en authenticiteit vooropstaan, dragen bij aan de verbondenheid en het vertrouwen tussen boer en burger. Inagro en Westtoer professionaliseren landbouwers tot creatieve toeristisch-recreatieve ondernemers. Tot eind 2022 krijgen ze daarvoor extra financiële steun via PDPO. Door de activiteiten bij landbouwers in kaart te brengen en intensief te promoten en het begeleidingsmodel bij te sturen, versterken ze de boer-burgerrelatie en vergroten ze de kennis over en het respect voor de boerenstiel en voeding. 

Bron: Vilt, 9 mei 2022