Gratis wateraudit helpt landbouw zuinig zijn met water

Door de aanhoudende droogte besliste de droogtecommissie op 18 juli om het alarmniveau op te schalen naar niveau 2 (code oranje). “Ga dus zeker verstandig en efficiënt om met het beschikbare water op een landbouwbedrijf”, adviseert het Departement Landbouw en Visserij alle boeren en tuinders in Vlaanderen. Een voorbeeld van oordeelkundig gebruik is het vervangen van hoogwaardig drink- of grondwater door alternatieve waterbronnen. Vleeskippenhouder Danny Coulier getuigt in een video: “Te pas en te onpas werd mijn bedrijf afgesloten van het drinkwaternet. Zeker in de zomer kan ik niet zonder drinkwater voor de kippen. Door een waterzuiveringsinstallatie kunnen we de kippen in hun laatste drie levensweken laten drinken van water dat uit de vijver komt.” Een gratis wateraudit kan andere landbouwers helpen om de mogelijkheden te verkennen.

Water is een onmisbare productiefactor voor de land- en tuinbouw. Bij groenten in open lucht is irrigatie bijvoorbeeld een noodzaak om in droge periodes een goede productie met een goede kwaliteit te verkrijgen. Daarnaast is water nodig om de groenten na de oogst te wassen en om gewasbescherming toe te kunnen passen. Bij teelten onder glas kan de beregening meer georganiseerd en gestuurd worden. Bij deze teelten wordt een groot aandeel regenwater gebruikt dat via de serres opgevangen en opgeslagen wordt in bassins. In de dierlijke sector is water nodig als drinkwater voor het vee, om de stallen en de luchtwassers (varkensstal) te reinigen, om de melkinstallatie en koeltank te spoelen, enz.

Op dit moment is het op landbouwbedrijven zo noodzakelijke water schaars zodat het Departement Landbouw en Visserij een aantal tips geeft om water te besparen. Sommige kan een landbouwer meteen toepassen, bijvoorbeeld stallen vooraf inweken en dan pas met water schoon spuiten, en andere zijn het overwegen waard voor de toekomst zoals de investering in drinkbakken met debietregeling en antimorsrand.

In de video waarin vleeskippenhouder Danny Coulier getuigt over de omschakeling in zijn kippenstallen van leidingwater naar gezuiverd vijverwater promoot de Vlaamse overheid ook de ‘wateraudit’. “De overheid heeft allerlei instrumenten om bij te dragen aan een duurzaam watergebruik, onder andere een wateraudit die de waterbehoefte en waterstromen op een landbouwbedrijf in kaart brengt”, verklaart Marie Verhassel van het Departement Landbouw en Visserij. Landbouwers kunnen zo’n wateraudit gratis aanvragen via het bedrijfsadviessysteem KRATOS.

Check hier de ‘waterupdate’ van het Departement Landbouw&Visserij, en vind meer info in de Praktijkgids Water.

Bron: VILT

Beeld: Focus-WTV