Herstelfonds Vlaams-Brabant: subsidies voor uw plattelandsproject!

Subsidies voor je plattelandsproject 

Wil je meewerken aan een vitaal platteland na corona? Zoek je hiervoor subsidies? De provincie Vlaams-Brabant zorgt samen met Vlaanderen en Europa voor dat extra financiële duwtje in de rug!

Check vooraf je idee

Heb je een idee? Neem dan contact op met de plattelandscoördinator. Samen kijken we of je onderwerp in aanmerking komt. Neem zeker ook alvast een kijkje op onze website voor de basisinfo.

Wie kan een subsidieaanvraag indienen?

VZW’s, gemeenten, diensten, instellingen en hun samenwerkingsverbanden. 

Enkele regels

  • Je project heeft een duidelijke link met corona of de gevolgen ervan en past binnen het provinciale plattelandsbeleidsplan (addendum Herstelfonds).
  • Je project vindt plaats in de provincie Vlaams-Brabant (uitgezonderd Leuven) en verbetert de leefbaarheid op het platteland.
  • We subsidiëren geen investeringen en steunverlening bij privépersonen.
  • Studies zonder concrete projectrealisaties komen niet in aanmerking.
  • We betalen max. 65% van de projectkost. 
  • Na goedkeuring, kan je starten in voorjaar 2022.

Aan de slag!

  • Een idee? Neem contact op met de plattelandscoördinator
  • Volg de online workshop ‘Hoe dien ik een project in via het e-loket?’ op donderdag 28 oktober, van 10 tot 12 uur. Schrijf je in via platteland@vlaamsbrabant.be 
  • Download alle nuttige documenten op: www.vlaamsbrabant.be/herstelfonds
  • Dien je aanvraag via het e-loket in, ten laatste op maandag 21 februari, om 16 uur

Extra informatie