Kortlopende beheerovereenkomsten in afwachting van het nieuwe GLB

Alle landbouwers die een beheerovereenkomst hebben die afloopt eind 2021, kunnen die verderzetten met een kortlopende overeenkomst. Daarnaast kunnen landbouwers in beheergebieden voor soortenbescherming ook nieuwe kortlopende beheerovereenkomsten sluiten.

Daarnaast kunnen landbouwers in beheergebieden voor soortenbescherming kortlopende beheerovereenkomsten sluiten, ook als die niet volgen op eenaflopende beheerovereenkomst. De kortlopende beheerovereenkomsten kunnen gesloten worden onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie van die regeling en de omzetting ervan in Vlaamse wetgeving. 

Overgangsregeling voor de beheerovereenkomsten

Om de periode naar het nieuwe GLB te overbruggen, werd een overgangsregeling voor de beheerovereenkomsten uitgewerkt. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie van die regeling en de omzetting ervan in Vlaamse wetgeving, kunnen landbouwers in beheergebieden voor soortenbescherming, nieuwe beheerovereenkomsten sluiten, met startdatum 1 januari 2022. Die beheerovereenkomsten zullen twee jaar lopen in plaats van de gebruikelijke 5 jaar. Concreet gaat het om beheerovereenkomsten in beheergebieden voor akkervogels, weidevogels, grauwe kiekendief en ham st er. Het accent ligt daarbij op maatregelen die het leefgebied van die soorten verbeteren en op het perceelsrandenbeheer.Daarnaast kunnen alle landbouwers - ook buiten beheergebied voor soortenbescherming en onder bepaalde voorwaarden - hun aflopende beheerovereenkomst verderzetten door een kortlopende beheerovereenkomst van twee jaar te sluiten. 

Praktische informatie

Landbouwers met een beheerovereenkomst die dit jaar afloopt, kunnen een kortlopende  overeenkomst  met  startdatum 1 januari 2022 aanvragen. De VLM zal die aanvragen voorbereiden en voorleggen aan de betrokken landbouwers. De VLM­ bedrijfsplanners zullen daarover contact opnemen met de landbouwers met een aflopende beheerovereenkomst.Enkel landbouwers die percelen hebben in de beheergebieden voor soortenbescherming kunnen een  nieuwe, kortlopende  beheerovereenkomsten sluiten. De VLM dringt erop aan de landbouwers die daarin interesse hebben, zelf zo snel mogelijk contact opnemen met hun lokale bedrijfsplanner.Op de website van de VLM vindt u overzichtskaarten van Vlaanderen waarop de beheergebieden voor soortenbescherming aangeduid zijn. Via hete-loket van Departement Landbouw en Visserij op het GeoLoket kunt u nagaan of uw percelen in een beheergebied voor soortenbescherming liggen. In het GeoLoket klikt u daarvoor in de rechterkolom op 'landbouw, visserij, economie'< 'landbouw'. Vervolgens kan u de verschillende beheergebieden aanvinken en bekijken. U kunt inzoomen op de kaart door in het zoekvenster bovenaan  een adres in te vullen. 

Bron: Landbouwleven, 19 mei 2021