Limburg investeert in platteland

Vermindering van gewasbeschermingsmiddelen, intelligente irrigatie, een educatief belevingsbos en een fiets- en wandelroute langs landbouwbedrijven. De Plaatselijke Groep van Leader Kempen en Maasland zette het licht op groen voor deze vier nieuwe initiatieven, samen goed voor een investering van meer dan 230.000 euro, die bijdragen tot de kwalitatieve en duurzame ontwikkeling van het platteland in het noorden van onze provincie. “Voor deze projecten voorziet de provincie Limburg, Vlaanderen en Europa samen 155.000 euro”, aldus Inge Moors, gedeputeerde van Landbouw en Plattelandsontwikkeling en Voorzitter van de Plaatselijke Groep Kempen en Maasland.

In een eerste project ‘Goede praktijken als sleutel tot duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’ bundelt het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL Bocholt) de kennis rond de omgang met gewasbeschermingsmiddelen. Met praktijkdemonstraties wenst PVL de technieken beter hun weg te laten vinden naar een landbouwbedrijf. “Om de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater steeds te verbeteren, blijft sensibilisering van de sector hoog op de agenda staan” vertelt Inge Moors. “Door alle stakeholders in dialoog te laten gaan en landbouwers te tonen hoe ze met behulp van biofilters zelf restwater kunnen verwerken, wordt weer een nieuwe stap in de goede richting gezet.” Dit project is goed voor een investering van bijna 100.000 euro, waarvan bijna 65.000 euro cofinanciering. Ook de Bodemkundige Dienst van België zet in op het verbeteren van de waterkwaliteit- en kwantiteit. Het project ‘Watergebruiksefficiëntie optimaliseren met intelligente irrigatieaansturing’ gaat de uitdaging aan om de irrigatietechnieken verder op punt te stellen en de mogelijkheden te onderzoeken van bodemscans en satellietbeelden voor het plaatsspecifiek beregenen. “Water is voor de land- en tuinbouw een productiebepalende factor waarmee duurzaam dient omgesprongen te worden. Irrigatie kan een kwaliteitsvolle productie verzekeren, het hele jaar door. De verdere verfijning van deze technieken kan de sector efficiënter en competitiever maken”, meent gedeputeerde Inge Moors. Dit project, goed voor meer dan 115.000 euro kan rekenen op bijna 75.000 euro ondersteuning. Kinrooi gaat aan de slag met natuureducatie door te investeren in eeneducatief belevingsbos voor de allerkleinsten. Bocholt en Bree investeren dan weer in landbouweducatie. Interactieve borden met bedrijfsfilmpjes over een tiental landbouwbedrijven bieden informatie over de verschillende landbouwsectoren uit de regio. “Deze infopunten naast de fiets- en wandelroute bieden een unieke inkijk in de wereld van de landbouwers en brengt de bezoeker weer wat dichter bij de oorsprong van zijn voedsel”, aldus Inge Moors. “De kracht van dit project schuilt in de laagdrempelige manier waarop het belang van de landbouw voor onze samenleving toegelicht wordt.” De Plaatselijke Groep lanceert tegelijk ook een nieuwe oproep, goed voor totaal 730.526 euro cofinanciering voor toekomstige projecten. “Daarmee kunnen we een stimulans geven aan meer dan 1 miljoen euro investeringen voor het Limburgse platteland,” klinkt het bij gedeputeerde Inge Moors. De oproep staat open voor alle thema’s en maatregelen die opgenomen zijn in de lokale ontwikkelingsstrategie. “Alle project groot of klein komen in aanmerking, zolang het hefboomeffect en de duurzame verankering duidelijk aanwezig zijn”, vult gedeputeerde Inge Moors aan. Plattelandsactoren kunnen dankzij de nieuwe oproep hun project voor maximaal 65% laten financieren. Projectvoorstellen kunnen tot en met 27 januari 2020 worden ingediend. Meer gedetailleerde info over deze projectoproep is te vinden op http://platteland.limburg.be.

Bron: VILT, 17 oktober 2019