Limburgse Regionale Landschappen zien verkoop bloemenzaad sterk stijgen

De Limburgse Regionale Landschappen hebben in 2020 voor ruim 300 hectare bloemenzaad verkocht aan landbouwers, wildbeheereenheden, natuurverenigingen, imkerbonden, scholen, gemeentebesturen, enz. Dat is drie keer meer dan vier jaar geleden toen het project startte. Voor 2021 mikken de Regionale Landschappen op nog meer bloemrijke akkers en weiden.

De provincie Limburg telt drie Regionale Landschappen: Regionaal Landschap Lage Kempen, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en Regionaal Landschap Kempen en Maasland. Ze leveren allemaal inspanningen op vlak van natuur, landschap, erfgoed en recreatie om zo bij te dragen aan de toekomst van de streek. Elke Limburgse gemeente maakt deel uit van een Regionaal Landschap.

“Bloemenakkers zijn belangrijk omdat grote en kleine dieren altijd op zoek zijn naar voedsel en schuilplaatsen, maar die zijn steeds moeilijker te vinden. Het aanbod aan stuifmeel en nectar is te klein en niet gevarieerd genoeg. In de winter vinden akkervogels en wildsoorten weinig voedsel en in de zomer is het insectenaanbod voor akkervogels te beperkt. Daarom hebben we vier jaar geleden besloten om zaadmengsels samen te stellen en te verspreiden zodat deze dieren meer kans krijgen om te overleven”, aldus de Regionale Landschappen.

Goed voor groot en klein

Er zijn tal van dieren die van die bloemenakkers kunnen profiteren. Zo trekken bloemen en kruiden vlinders, bijen en hommels aan die zich te goed doen aan de nectar. Tal van vogelsoorten profiteren van de zaden van de bloemen en van de insecten die deze bloemen aantrekken. Grondbroeders, zoals de patrijs, kunnen er hun jongen in groot brengen. Ze krijgen er een groot insectenbuffet voorgeschoteld en kunnen er schuilen bij koud en nat voorjaarsweer.

Maar ook roofvogels zijn te vinden boven deze akkers en weilanden, op zoek naar muizen. Want voor kleine zoogdieren, zoals muizen, hazen en konijnen, zijn de akkers een prima schuilplaats en kunnen ze er op zoek gaan naar knollen en bladeren. Ook reeën kom je er tegen. Wanneer de akkers met een lage zaaidichtheid worden ingezaaid, krijgen bovendien ook natuurlijke akkerkruiden de kans om te kiemen en op die manier bij te dragen aan de plantendiversiteit in de akkers.

Op de website Limburgzaait.be bieden de Regionale Landschappen in totaal zeven zaadmengsels aan, waarvan één ook in de biologische variant is te verkrijgen. Al deze mengsels bevatten streekeigen soorten en de zaden werden niet behandeld met zaadbehandelingsmiddel. “Door deze samenaankoop kunnen we een prima prijs-kwaliteit voorleggen”, luidt het. Zowel wildbeheereenheden, natuurverenigingen, imkerbonden, scholen, gemeentebesturen, landbouwers als particulieren kunnen deze zaadmengsels bestellen. Dat kan nog tot en met 28 februari.

Landbouwers zijn grootste afnemers

Zowel wildbeheereenheden als landbouwers kunnen subsidies ontvangen voor het inzaaien van landbouwgronden of akkerranden. Landbouwers kunnen daarvoor een beheerovereenkomst afsluiten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Dit kan een beheerovereenkomst zijn voor de aanleg en het onderhoud van een gemengde grasstrook of een bloemenstrook, maar ook voor graslandbeheer of faunavoedselgewas. Landbouwers zijn dan ook de grootste afnemers van de zaadmengsels van Limburgzaait.be.

Afgelopen jaar zaaiden landbouwers in Vlaanderen in totaal 493 hectare bloemen in. Limburg was daarbij de koploper onder de provincies, met 514 beheerovereenkomsten voor maar liefst 190 hectare. Dat deze inspanningen hun nut hebben, blijkt uit waarnemingen van de bedrijfsplanners van VLM. Vorig jaar merkten ze er onder meer een das op die zich in een gemengde grasstrook naast een holle weg verschool, maar ook tal van akkervogels, zoals de grasmus, de roodborsttapuit, een paapje, de steppekiekendief, enz.

Bron: Vilt, 9 februari 2021